Relationship between 17q21 locus and adult asthma in Czech population

Název česky Vztah mezi 17q21 lokusem a astmatem dospělých v české populaci
Autoři

HRDLIČKOVÁ Barbara IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Human Immunology
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.humimm.2011.07.309
Obor Pneumologie
Klíčová slova Allergic asthma; ORMDL3; single nucleotide polymorphism; SNP
Popis Řada celogenomových studií ukázala signifikantní vztah mezi dětským astmatem a oblastí chromozomu 17q12. Vybrali jsme tzv. "tag" jednonukleotidové polymorfizmy (SNPs) v genu pro ORMDL3 (17q12) k analýze genové variability u alergického astmatu dospělých, resp. vztahu k atopii/atopickým fenotypům v české populaci. Naše výsledky naznačují, že genová variabilita lokusu 17q12 může být rizikovým faktorem také pro astma dospělých, zejména u mužů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info