Pediatrická propedeutika. Vybrané kapitoly

Autoři

MICHÁLEK Jaroslav DOSTALOVÁ KOPEČNÁ Lenka

Rok publikování 2010
Druh Učební texty, pomůcky
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis 'Protinádorové imunoterapie', 'adenokarcinomu ledvin,' renální karcinom ',' selektivní vyčerpání ',' T buněk, akutní myeloidní leukémie, alogenní transplantace, alloreactive dárce, alloreactive dárce T buňky, aloreaktivity, alloreaktive dárce T buňky, AML, antracyklin , anti-CD25 imunotoxinu, protilátka, antigen, apoptóza, autologní, autologní T buněk, taška kultura, kostní dřeně, prsu, C-reaktivní protein, vápník inophore, rakovina, rakovina vakcín, Candida, kardiotoxicita, CD25, CD40L, buňka, buněčného cyklu, buněčné třídění, buněk, buněčné vakcíny, CFSE, dětství, dětská leukémie, děti, chromozomální aberace, čisté prostory, klinického stupně, klinické studie, klon, klony, clonotype, clonotypic testu, uzavřený systém, kolorektální karcinom, kontingenční tabulky , CRP, cytogenetika, cytomegalivirus, cytometrie perliček Array, cytotoxické T lymfocyty, cytoxicity test, dendritické buňky, dendritické buňky, dendritické buňky, interleukin-12, imunoterapie, vyčerpání, vývoj, dexrazoxanu, Dextrazoxane, DNA analýzy, DNA čipy, DNA microarrays, dárce leukocytů infuze, echokardiografie, electroporation, ELISA, ELISPOT, ELISPOT immunomonitoring, Elutra, epidermolysis bullosa congenita, horečka, průtoková cytometrie, flowcytometry, houby, houby, žaludeční karcinom - dětství, žaludeční carcinomaGastic sa, exprese genů, profily genové exprese, exprese genů profilování, zobecněný lineární model, genetické predikce, glioblastomu, správné výrobní praxe, reakce štěpu proti hostiteli, graft-versus-host, graft-versus-host disease, graft-versus-leukémie, graft-versus-tumor, graft-Verus-host , zdravých dobrovolníků, srdce, hematologických malignit, transplantací krvetvorných buněk, herpesvirus, herpesvirus 6, HLA alely, HSP110, hTERT, Hypervariabilní region, Id-KLH, ID-protein, identifikace, Idiotype, IL-12, imunitní systém v EB, Immunoglogulin IgD, imunoregulační lymfocyty, immunoterapie, imunoterapeutik studií v malignit, imunoterapie, imunotoxinu, imunomonitoring, indukce, infekce, infiltrující lymfocyty, interferon alfa, interferon gama, interferon-gamma, interleukin, interleukine 10, interleukine 12, Pozdní kardiotoxicita, leukémie, LightCycler , lymfatické uzliny, lymfocytů vyčerpání, MAGE, MAGE A-1, MAGE A-3, maligní melanom, melanom, melanom u pacientů, mesenchymální stromální buňky, metastazující melanom, metastazující melanom, mevalonové acidurie horečka, MGMT, Microarrays, microRNA, MikroRNA, minimální reziduální nemoci, smíšené lymfocytární reakce, smíšené modely, monoklonální protilátky, monoklonální gamapatie, monoklonální imunoglobulin., MSC kultura, MUC1, mnohočlen distribuce, více, mnohočetný myelom, mnohočetný myelom, PCR, roztroušená skleróza, vícerozměrné zobecněné lineární modely, mykóza, myelomem- specifické cytotoxické T buňky, myelom, myelom bank, myelom-apecific T buněk klony, myelom-specifických cytotoxických T buněk, srdeční dysfunkce, nefrotoxicita, neutropenie, non-radioactiv testování cytotoxicity, patogeneze, PCR, dětské rakoviny,

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info