Hodnocení funkční nezávislosti v denních činnostech u pacientů po cévní mozkové příhodě

Autoři

BÁRTLOVÁ Barbora TARASOVÁ Martina NOVÁKOVÁ Marcela POSPÍŠILOVÁ Eva DOBŠÁK Petr SIEGELOVÁ Jarmila SOSÍKOVÁ Michaela

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Medicina Sportiva Bohemica Slovaca
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Fyziologie
Klíčová slova occupation therapy; comprehensive rehabilitation; activities of daily living; stroke
Popis Cílem studie bylo zhodnocení vlivu komplexní rehabilitace na soběstačnost v běžných denních činnostech u pacientů po cévní mozkové příhodě. Soubor nemocných tvořilo 82 pacientů, které jsme dle věku rozdělili na 4 podskupiny: 1. podskupinu pacientů do 60 let věku, 2. podskupinu pacientů od 60 do 69 let věku, 3. podskupinu pacientů od 70 do 79 let věku, 4. podskupinu s pacienty staršími 80 let. Pro hodnocení soběstačnosti pacientů jsme použili test funkční míry nezávislosti (Functional Independence Measure – FIM test). Testování proběhlo vždy na začátku a na konci hospitalizace. Výsledky hodnocení pacientů ukázaly zlepšení ve většině položek FIM testu u všech věkových skupin pacientů, a tím potvrdily nutnost následné komplexní rehabilitace u těchto pacientů, bez ohledu na věk.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info