Možnosti, limity a realita hodnocení protinádorové cílené terapie v ČR

Autoři

DUŠEK Ladislav VYZULA Rostislav ABRAHÁMOVÁ Jitka FÍNEK Jindřich SKŘIČKOVÁ Jana VORLÍČEK Jiří BRABEC Petr KLIMEŠ Daniel KANDRNAL Vít BORTLÍČEK Zbyněk MÁJEK Ondřej PAVLÍK Tomáš

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Postgraduální medicína
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova targeted cancer therapy; cancer care assessment; personalized medicine
Popis Práce shrnuje hlavní metodické principy hodnocení účinnosti, bezpečnosti a nákladové efektivnosti (CEA) současné cílené terapie zhoubných nádorů. Rozbor metodiky dokládá především význam dat z klinické praxe pro hodnocení personalizované léčby. Z přehledu mezinárodní literatury vyplývá, že české zdravotnictví se v této oblasti potýká s řadou problémů, zejména: 1. není stanovena hranice přijatelné ceny za jednotkový zdravotní benefit (willingness to pay); 2. chybí standardizovaná metodika pro analýzy nákladové efektivnosti respektující specifika různých oblastí medicíny; 3. není ustaven nezávislý subjekt, který by procesně i odborně analýzy nákladové efektivnosti garantoval a prováděl; 4. analýzy klinických dat brzdí nedostatečná konsolidace různých datových zdrojů. Česká onkologická společnosti ČLS JEP v této situaci usiluje o zajištění funkční datové základny, a to ustavením specifických klinických registrů přímo v praxi komplexních onkologických center (KOC). K datu 30. 10. 2010 bylo v registrech ČOS validováno více než 9050 záznamů o 12 léčivých přípravcích z kategorie cílené terapie nádorů. Analýza dat registrů dokládá kontrolované a účinné využívání cílené terapie v síti KOC; většina hodnocených preparátů dosahuje ve srovnání s publikovanými klinickými studiemi stejných nebo lepších hodnot přežití. Kritická analýza populačních dat avšak ukazuje na velkou heterogenitu v dostupnosti cílené terapie mezi regiony ČR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info