VLIV ELEKTROSTIMULACE NA FOKÁLNÍ NEUROPATII NERVUS ULNARIS V OBLASTI LOKTE – PILOTNÍ STUDIE

Autoři

KONEČNÝ Lumír POCHMONOVÁ Jaroslava MINKS Eduard HUSÁROVÁ Ivica SIEGELOVÁ Jarmila DOLEŽALOVÁ Irena KATZER Lukáš DOBŠÁK Petr BAREŠ Martin

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference Optimální působení tělesné zátěže
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova ulnar; mononeuropathy; electric stimulation; EMG; electromyography
Popis Fokální neuropatie nervus ulnaris v oblasti lokte patří mezi časté mononeuropatie horní končetiny. Nerv je zde lokálně nejčastěji postižen v sulcus nervi ulnaris, nebo v kubitálním kanálu. Diagnostika se opírá o anamnézu, neurologické a elektromyografické vyšetření. Konzervativní terapie léze nervus ulnaris není v současnosti jednoznačně standardizována a ve výběru vhodného typu rehabilitační terapie panuje značná variabilita. Elektrostimulace kosterního svalu je používána v komplexu překrývajících se terapeutických procedur u periferních paréz. 7 pacientů s lehkou fokální senzitivně-motorickou neuropatií v oblasti lokte jsme podrobili edukaci (preventivní opatření) opakované elektrostimulaci přes oblast lokte. Za 120 dní více než polovina pacientů (jak ve skupině s elektrostimulací, tak většina pacientů bez ní) referovala výrazné zlepšení symptomatologie, žádný pacient se nezhoršil. Nebyl prokázán signifikantní vliv zvolené formy elektrostimulace na sledované ukazatele klinické elektromyografie, dotazníkových šetření a funkčních testů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info