Vnitřní lékařství

Autoři

SOUČEK Miroslav ŠPINAR Jindřich VORLÍČEK Jiří ADAM Zdeněk NOVOTNÝ Ivo ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ Dagmar NOVOTNÝ Jan BABIČKOVÁ Lenka OBERMANNOVÁ Radka BALŠÍKOVÁ Karola OLŠOVSKÁ Věra BARTOŠOVÁ Drahomíra OLŠOVSKÝ Jindřich BEDNAŘÍK Otakar ONDRÁŠKOVÁ Helena PACÍK Dalibor BERGER Richard PALÁCOVÁ Markéta BOHATÁ Šárka PAVLÍK Martin BRHEL Petr PENKA Miroslav BRYCHTA Tomáš PETERA Jiří BRYCHTOVÁ Yvona PETRÁKOVÁ Katarína BULIKOVÁ Alena POKOJOVÁ Eva BURKOŇ Petr POLCAROVÁ Vlasta ČAPOV Ivan POUR Luděk ČERMÁK Aleš PRŮCHA Aleš ČEŠKOVÁ Eva RÁČIL Zdeněk DASTYCH Milan REPKO Martin DEMLOVÁ Regina ROVNÝ Arne DÍTĚ Petr ŘEHÁK Zdeněk DOLINA Jiří SAS Igor DOUBEK Michael SEIDLOVÁ Dagmar DOUBKOVÁ Martina SIMONIDES Jan DUBSKÁ Lenka SKŘIČKOVÁ Jana DUŠEK Ladislav SLÁMA Ondřej FABIAN Pavel SMEJKAL Petr FAIT Vuk SNOPKOVÁ Svatava FOJTÍK Zdeněk SOBOTOVÁ Dorota FORETOVÁ Lenka SOŠKA Vladimír FREIBERGER Tomáš STAŇKOVÁ Yvonne GAILLYOVÁ Renata STARÝ Karel GÁL Roman STIBOR Bronislav GROCH Ladislav STRÁNSKÝ Otmar HAKL Marek STRAŽEVSKÁ Eva HALÁMKOVÁ Jana SUK Pavel HEP Aleš SVOBODA Marek HILLOVÁ MANNOVÁ Jitka SVOJANOVSKÝ Jan HLINOMAZ Ota ŠABACKÝ Ivo HOFÍREK Ivo ŠEVČÍK Pavel HOLČÍK Jan ŠEVELA Kamil HOLČÍKOVÁ Alena ŠIPROVÁ Helena HONDLOVÁ Alena ŠLAMPA Pavel HRAZDIROVÁ Anna ŠMARDOVÁ Jana HRUDA Jan ŠPELDOVÁ Jana HUSA Petr HUSOVÁ Libuše ŠPINAROVÁ Lenka CHALOUPKA Richard ŠRÁMEK Vladimír CHALOUPKA Václav ŠTOURAČ Pavel CHOVANEC Josef JANOUŠEK Stanislav TESÁK Martin JURÁNKOVÁ Jana KABELKA Ladislav TOMAN Ondřej KADAŇKA Zdeněk TOMÁŠEK Jiří KADLEC Bohdan TOMIŠKA Miroslav KALA Zdeněk TUČEK Štěpán KIANIČKA Bohuslav TURČÁNI Pavel KINDLOVÁ Dagmar VALÍK Dalibor KISS Igor VANÍČEK Jiří KISSOVÁ Jarmila VAŠKŮ Anna KLABUSAY Martin VÍTOVEC Jiří KOCÁK Ivo VOHÁŇKA Stanislav KÖNIG Jiří VOKURKA Jiří KOPTÍKOVÁ Jana ŠMARDOVÁ Lenka KOŘÍSTEK Zdeněk VOTAVA Miroslav KRÁL Zdeněk WEBER Tomáš KRATOCHVÍL Milan ZATOČIL Tomáš KRBKOVÁ Lenka ZAVŘELOVÁ Jiřina KREJČÍ Marta ZBOŘIL Vladimír KRIFTA Petr ZEMAN Dalibor KROUPA Petr ZEMANOVÁ Jitka KRUSOVÁ Darja ZHARFBIN Assadulah KŘIKAVOVÁ Lucie ZIMOVÁ Iveta LÁBROVÁ Růžena ZVONÍČEK Václav LAKOMÝ Radek ŽALOUDÍK Jan LATA Jan ŽOURKOVÁ Alexandra LIPOLDOVÁ Jolana LITZMAN Jiří LUDKA Ondřej MALÁSKA Jan MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ Hana MATOUŠEK Jiří MATUŠKA Pavel MATÝŠKOVÁ Miloslava MELUZÍN Jaroslav MELUZÍNOVÁ Hana MERTA Zdeněk MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ Blanka MORÁŇ Miroslav MORNSTEIN Vojtěch MUŽÍK Jan NEBESKÝ Tomáš NEČASOVÁ Anna NEDBÁLKOVÁ Marta NEKULOVÁ Miroslava NĚMEC Petr NEUBAUER Jiří NOHEL Pavel BĚLOBRÁDKOVÁ Jana NOVÁK Miroslav NOVOTNÁ Bronislava ŠTOURAČ Petr THON Vojtěch

Rok publikování 2011
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Česká lékařská obec dostává velký dar ve formě impozantní monografie Vnitřní lékařství. Zárukou vysoké kvality jsou autoři pod vedením hlavního pořadatele a autora prof. MUDr. Miroslava Součka, CSc., se spolupořadateli prof. MUDr. Jindřichem Špinarem, CSc., a prof. MUDr. Jiřím Vorlíčkem, CSc., a odborným spolupracovníkem redakce prim. MUDr. Petrem Svačinou. Zvláštností monografie jsou statě, které nebývají běžně zavzaty do tematiky vnitřního lékařství, ale integrálně k ní patří, jako jsou např. hned v úvodní části statě o zdraví a nemoci a s tím souvisejících patogenetických vlivech životního stylu a prostředí a dalších determinant zdraví. Nechybí ani zasvěcená stať o alternativních metodách v medicíně, s nimiž se internista běžně setkává a k nimž musí zaujmout stanovisko. Příslušně velký prostor je dán oborům, které sice k interně patří, avšak jejich specifika vedla k jejich osamostatnění. Patří sem zejména kapitoly o infekčních, neurologických a psychiatrických onemocněních, o geriatrii, otravách, o bolesti a její léčbě, o výživě nemocných, o paliativní medicíně a péči o pacienta v závěru života, o sexuálních dysfunkcích i o medicínských aspektech velmi aktuálního globálního problému terorizmu. Samozřejmě jsou podrobně zastoupeny "velké" internistické obory, kardiovaskulární, bronchopulmonální, gastrointestinální, renální, široká oblast onkologie a také revmatologie, imunologie a alergologie, endokrinologie včetně diabetologie a v neposlední řadě medicína akutních stavů. Kromě základních oborů vnitřního lékařství (kardiologie, pneumologie, gastroenterologie, nefrologie, onkologie, hematologie, nemocí tkání pojivových a kloubů, endokrinologie a metabolizmu včetně diabetologie, onemocnění imunitního systému), je zde věnován prostor méně častým, ale neméně důležitým oblastem - jako je/jsou infekční onemocnění, sexuální dysfunkce, geriatrie, neurologie, psychiatrie, genetika, otravy, akutní stavy, bolest,výživa, paliativní medicína a následky terorizmu. Dvojbarevná publikace má bohatou obrazovou dokumentaci. Obsahuje na 900 obrázků, tabulek, schémat a grafů. Nedílnou součástí publikace je DVD, které obsahuje celou obrazovou dokumentaci v barevné podobě, interaktivní rejstříky, zkratky. Čtenář zde najde i vybrané "guidelines" oborů, které s vnitřním lékařstvím úzce souvisí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info