Monitoring tkáňového kyslíku a CBF v mozku pro detekci a léčbu mozkové ischemie u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení

Autoři

SMRČKA Martin JURÁŇ Vilém NAVRÁTIL Ondřej NEUMAN Eduard MRLIAN Andrej GÁL Roman

Rok publikování 2011
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Cílem práce je vyhodnotit možné zlepšení výsledků v léčbě pacientů po SAK HH 4 a 5 (klasifikace podle Hunta-Hesse), ohrožených rozvojem ischemických komplikací následkem vazospazmů při použití monitorace tkáňového kyslíku v mozku (PbtCh, systém Licox) a průtoku krve v bílé hmotě mozkové tkáně (CBF, systém Hemedex). Do studie (2011) bylo zatím zařazeno 6 pacientů se SAK HH 4 a 5 s prokázaným zdrojem krvácení (aneuryzmatem). Jednalo se ve všech případech o pacienty na řízené ventilaci, aneuryzmata byla ošetřena v 2 případech coilingem, v 4 případech clippingem. Pacienti byli monitorováni čidlem pro měření PbtCh, čidlem pro měření CBF, čidlem pro měření nitrolebního tlaku (ICP), sledován byl také invazivně měřený střední arteriální tlak (MAP). Zaznamenávány byly údaje vždy po jedné hodině, údaje byly statisticky zpracovány. Vyhodnoceny byly také výsledky léčby kvantifikované pomocí Glasgow Outcome Scale (GOS) 3 měsíce po vzniku SAK. Léčebné výsledky budou v budoucnu porovnány s kontrolním souborem tvořeným restrospektivně získanými údaji o léčebných výsledcích pacientů se SAK HH 4 a 5 léčených v letech 2006-2010.Studie je plánována na 3 roky, takže zatím (i vzhledem k omezenému počtu prozatím, zařazených pacientů) nebylo provedeno statistické srovnávání léčebných výsledků experimentálního a standardně léčeného souboru pacientů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info