Nákladová efektivita v chirurgické onkologii.

Autoři

KYSELA Petr KALA Zdeněk

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Postgraduální medicína
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.zdn.cz/archiv/postgradualni-medicina/
Obor Chirurgie včetně transplantologie
Klíčová slova cost-effectiveness analysis; cost-utility analysis; methodology; oncology; surgery
Popis Efektivní sociální systém zdravotního pojištění musí vědět, kolik stojí péče zajišťující pro všechny přijatelnou šanci na vyléčení. Je však potřeba definovat co je přijatelná šance, a kolik prostředků je společnost ochotna vynaložit, aby tuto šanci dosáhla. Prvním krokem je nutně analýza nákladové efektivity. Materiál a metodika: Byla vyhodnocena data ohledně přežívání jednotlivých stádií šesti světově nejčastějších solidních nádorů po chirurgické léčbě a ze srovnání s přežitím u chirurgicky neléčené skupiny pacientů s podobně rozsáhlým onemocněním bylo na základě vykázaných nákladů na léčbu těchto pacientů ve FN Brno spolu s demografickými daty vypočítána cena získaného roku života. Byly vyhodnoceny faktory ovlivňující tuto efektivitu. Výsledky: Podle typu a stádia nádoru se pohybovala cena jednoho získaného roku přežití od 1400kč (prs, Tis) po 75000kč(žaludek, stádium IIIC, muž). Faktory ovlivňující efektivitu byly: stádium nádoru, věk, pohlaví, správné načasování výkonu v rámci multimodálních postupů, dodržení zásad onkologické chirurgie, komplikace a volba vhodné chirurgické metody a prostředků. Závěr: Ke zvýšení nákladové efektivity je zřejmý nutný důraz na vzdělávací a screeningové programy a centralizaci komplexních a málo častých výkonů do center.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info