Oblast buněčné terapie a imunoterapie je v posledních letech rychle se rozvíjející součástí akademického výzkumu na LF MU.

Divize zabývající se problematikou buněčné terapie a imunoterapie se stala v roce 2010 součástí Babákova výzkumného institutu. Tým tvoří renomovaní pracovníci, kteří mají zkušenosti s řešením evropských i tuzemských projektů, zejména pak v oblasti buněčné terapie a imunoterapie. Nedílnou součástí jsou čisté výrobní prostory s příslušným povolením Státního ústavu pro kontrolu léčiv k výrobě léčivých přípravků moderní terapie. Výzkumný tým Babákova výzkumného institutu získal toto povolení jako první akademické pracoviště v ČR v roce 2007 a dále rozvíjí aktivity včetně vlastních nekomerčních klinických studií s DB a AEL u pacientů s metastázujícím melanomem, glioblastomem, renálním karcinomem a dětských onkologických pacientů.

Nově také zvalidoval produkci MSC pro potřeby léčby závažné a život ohrožující nežádoucí reakce štěpu proti hostiteli po alogenní transplantaci krvetvorných buněk.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info