Výzkumná činnost

Klíčová výzkumná témata

Klíčová výzkumná témata

Vědci z LF MU pokrývají svou činností prakticky celé spektrum biomedicínského výzkumu. Jejich vědecko-výzkumné aktivity a zaměření jsou velmi rozmanité. Klíčová výzkumná témata jsou rozkročena nad vědními obory základního medicínského výzkumu i klinické medicíny.

V jakých oblastech vynikáme?

Celulární biologie
Celulární biologie
Genetika
Genetika
Inovativní terapie
Inovativní terapie
Kardiologie
Kardiologie
Mikrobiologie
Mikrobiologie
Molekulární biologie
Molekulární biologie
Nádorová biologie
Nádorová biologie
Onkologie
Onkologie
Reprodukční medicína
Reprodukční medicína
Tkáňová a regenerativní medicína
Tkáňová a regenerativní medicína
Výzkum kmenových buněk
Výzkum kmenových buněk
Infrastruktura a partneři

Výzkumná infrastruktura LF MU

Lékařská fakulta disponuje vlastní excelentní infrastrukturou. Jedná se zejména o národní autoritou (Státním ústavem pro kontrolu léčiv) certifikované čisté prostory ACIU pro výrobu somatobuněčných léčivých přípravků (Advanced Cell Immunotherapy Unit),  které umožnily realizaci unikátních klinických studií s využitím pacientských dendritických buněk v dětské onkologii (ve spolupráci s FN Brno) a další v oblasti diabetologie a léčby bulózní dermatitidy. Na LF MU dále sídlí CZECRIN - Český národní uzel Evrospké sítě infrastruktur klinického výzkumu, národní koordinátor evropské sítě ECRIN pro podporu akademických klinických studií, díky kterému LF MU organizuje četné akademické klinické studie externích zadavatelů, což umožňuje zavádění nových léčebných postupů do klinické praxe. V neposlední řadě pak LF provozuje vlastní zařízení laboratorních zvířat, akreditované pro práci s GMO zvířaty. Pro interní i externí vědeckovýzkumné účely jsou zde chovány transgenní kmeny i běžné kolonie myší pro základní i aplikovaný klinický výzkum. Speciální botanickou zahradou je Centrum léčivých rostlin, které se zaměřuje na nekomerční pěstování léčivých rostlin pro vědeckovýzkumné účely

S kým spolupracujeme?

Na poli vědy a výzkumu funguje intenzivní spolupráce s interními i externími partnery v rámci brněnského výzkumného prostoru, zejména pak s Přírodovědeckou fakultou MU, CEITEC MU, Fakultní nemocnicí Brno, Fakultní nemocnicí u sv. Anny (vč. ICRC), Masarykovým onkologickým ústavem, Akademií věd ČR (např. Biofyzikální ústav, Ústav přístrojové techniky, Psychologický ústav, Ústav státu a práva) a mnoha dalšími.

Naše úspěchy

Úspěchy našich vědců

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info