Oddělení pro strategii a vnější vztahy

Oddělení pro strategii a vnější vztahy zajišťuje vnitřní a vnější komunikaci, prezentaci a propagaci fakulty. Organizačně zajišťuje a koordinuje vybrané akce pořádané na půdě fakulty či ve spolupráci s dalšími partnery. Dále poskytuje podporu v oblasti komunikace a prezentace děkanovi fakulty a dalším členům vedení. Má také na starost komunikaci s médii, zpravidla ve spolupráci s Tiskovým odborem Rektorátu Masarykovy univerzity.  

Kontakty

Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.

Vedoucí oddělení vnějších vztahů

telefon: 549 49 7548, 771 132 651
e‑mail:

Ing. Sylva Hudcová

manažerka pro komunikaci a vnější vztahy

telefon: 549 49 6551
e‑mail:

Ing. Jana Majerová

manažerka pro komunikaci a vnější vztahy

telefon: 549 49 6443, 770 180 252
e‑mail:

Jana Dvořáková

Event manažerka

telefon: 549 49 5222
e‑mail:

Načítám mapu…