Bilaterální spolupráce

24. 4. 2019

  • cílem je finanční podpora aktivit umožňující vzájemnou výměnu zkušeností a posilování bilaterální spolupráce mezi institucemi v ČR a institucemi v donorských státech
  • podpořené aktivity např. semináře, pracovní jednání, konference, workshopy, studijní cesty, studie a sběr dat, informační aktivity, apod.
  • alokace pro ČR je 3,69 mil. EUR, předpoklad vyhlášení ve 2. čtvrtletí 2019

Více článků

Přehled všech článků