ERASMUS+ strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací

Začátkem listopadu byla vyhlášena výzva na strategická partnerství v rámci programu Erasmus+. Cílem těchto projektů je navázání nebo prohloubení spolupráce vysokoškolských institucí, podniků a organizací občanské společnosti za účelem zvyšování kompetencí studentů a podpory excelence ve výuce. Termín odevzdání projektových žádostí je 24. března 2020.

8. 11. 2019

Kdo může žádat:

minimálně 3 organizace ze 3 zemí (EU, EHP, Srbsko, Severní Makedonie, Turecko)

Délka projektu:

2 nebo 3 roky

Rozpočet:

maximálně 150 000 EUR na rok

Deadline:

24. března 2020

Zaměření projektu:

Mezinárodní vzdělávací aktivity projektu:

Možnosti čerpání rozpočtu:

 

 

DALŠÍ INFORMACE K VÝZVĚ


Kontaktní osoba

Více článků

Přehled všech článků