FONDY EHP – PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Spolupráce s minimálně jednou organizací ze zemí EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)

13. 12. 2019

Délka projektu: 12 / 24 měsíců, rozpočet 20.000 – 150.000 EUR.
Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci ve vzdělávání, profesní rozvoj akademiků, modernizaci a inovaci kurikula, sdílení inovativních postupů a metod výuky – výsledkem budou intelektuální výstupy (výukové matriály, kurikulum, studie, workshop, školení).
Žádosti jsou přijímány do 19. února 2020 – v případě Vašeho zájmu o zapojení se do projektu zasílejte prosím vyplněný stručný formulář projektového záměru (viz příloha) na níže uvedený e-mail nejpozději do pondělí 6. ledna. 2020.

VÍCE INFORMACÍ


Kontaktní osoba

Více článků

Přehled všech článků