GA ČR – podpora ERC žadatelů:

Určena stávajícím i minulým úspěšným řešitelům GA ČR Juniorských grantů

13. 12. 2019

Možnost zahraniční stáže v délce 3 - 6 měsíců u držitele ERC grantu.
Podpora až 80 000 Kč/měsíčně: plat + životní náklady.
Do 700 dní po ukončení stáže povinnost podat žádost o ERC grant.
Žádosti jsou přijímány průběžně.

VÍCE INFORMACÍ


Kontaktní osoba

Více článků

Přehled všech článků