GA ČR – Švýcarsko-české projekty základního výzkumu

Bilaterální mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency („LA granty“ – návrhy projektů jsou hodnoceny pouze tou agenturou, ke níž je projekt podáván. V roli LA bude švýcarská SNSF).

20. 1. 2020

Návrhy projektů na 3 roky, lhůta pro podávání žádostí do 1. dubna 2020.
Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu v oborech: technické vědy / vědy o neživé přírodě / lékařské a biologické vědy / společenské a humanitní vědy / zemědělské a humanitní vědy.
Společný projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou týmů musí být úzce propojena.

VÍCE INFORMACÍ


Kontaktní osoba

Více článků

Přehled všech článků