Pokyny k vyplnění dílčích a závěrečných zpráv GAČR

10. 12. 2019

Podávání dílčích i závěrečných zpráv se uskutečňuje pomocí webové aplikace GRIS.

Již nyní jsou v aplikaci zpřístupněny formuláře pro vypracovávání obou zpráv.

Publikační výstupy charakteru článků a kapitol přikládejte elektronickou formou přímo do aplikace. Články v případě potřeby zasílejte, prosím, společně s potvrzením o příjetí do recenzního řízení (proof of submíssion) a s oznámením o rozhodnutí publikovat. Uplatňované výstupy typu B (odborná kniha) doložte fyzicky (doručení knihy na OVVPP k rukám Soni Böhmové do 10. 1. 2020). Zároveň do aplikace vložte jako přílohu naskenovanou obálku společně s obsahem knihy a dedikací.

Výsledovka k 31. 12. 2019 za LF MU vám bude zaslána ihned po zaúčtování mezd.

U projektů s partnery, prosíme o dodání ekonomických podkladů s podpisem (konečnou výsledovku + souhrnné čerpání dle položek rozpočtu) do 10. 1. 2020. Tyto dokumenty zašlete k rukám Bc. Marie Herrmannové elektronicky a současně i v listinné podobě s podpisy. Poté bude zaúčtováno souhrnné čerpání včetně partnerů za celý projekt.

U projektů, kde je LF partnerem, se řiďte pokyny a termíny hlavního příjemce. Dle potřeby individuálně konzultujte s naším oddělením.

Po závěrečné ekonomické, personální a formální kontrole oddělením OVVPP proveďte finalizaci DZ či ZZ projektu a zašlete finální verzi PDF Soni Böhmové na e­-mail bohmova@med.muni.cz.

Důležité termíny:

  • termín pro dokončení dílčí zprávy: 13. 1. 2020 do 12:00
  • termín pro dokončení závěrečné zprávy: 28. 1. 2020 do 12:00

Konzultace poskytují:

Více článků

Přehled všech článků