Seminář Erasmus+ na půdě LF MU

Dne 19. 11. 2019 od 14:30 se ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce bude na půdě Lékařské fakulty MU konat seminář pro řešitele / žadatele k programu Erasmus+.

21. 10. 2019

Seminář bude zaměřen na Klíčovou aktivitu 2 (vytvoření strategických partnerství v oblasti vysokoškolského vzdělávání za účelem realizace nových postupů vedoucích k vysoké kvalitě výuky, institucionální modernizace a společenským inovacím) a je určen všem potenciálním uchazečům / řešitelům z řad akademiků a výzkumných pracovníků.

 

Program:

  • stručné představení možností a podmínek programu, motivace uchazečů
  • sdílení zkušeností úspěšného řešitele z LF MU i externího hodnotitele
  • diskuze i osobní konzultace se zástupci Domu zahraniční spolupráce

 

Účast na semináři je bezplatná a není nutno ji potvrzovat předem.

Více článků

Přehled všech článků