Hromadné e-mailové adresy

Zaměstnanci LF MU:
h-zam@med.muni.cz

Vedoucí ústavů a klinik LF MU:
h-ved@med.muni.cz

Sekretariáty ústavů a klinik LF MU:
h-sekr@med.muni.cz

Vedoucí a sekretariáty ústavů a klinik LF MU:
h-ved-sekr@med.muni.cz

Akademický senát LF MU:
h-senat@med.muni.cz

Tyto adresy je možné z bezpečnostních důvodů použít pouze při odesílání z počítačů v síti LF. Používejte je výhradně pro důležitá pracovní sdělení.