Vážený internetový poutníku!
 
Stránka, na kterou vstupuješ je zasvěcena především kritice pavědy, antivědy, a také alternativní medicíny. Jde o kritiku z pohledu přírodovědce, který působí v prostředí lékařské fakulty a podílí se na výchově budoucích lékařů. Mnohé z toho, co je tu psáno, je povahy kontroverzní a nemusí s tím každý souhlasit. Někdo se dokonce může cítit dotčen ve svém přesvědčení. Z tohoto hlediska si promysli, zda máš v úmyslu skutečně vstoupit a ukojit svou zvědavost bez ohledu na riziko ztráty iluzí.
 
Chci vstoupit
 
Chci něco úplně jiného, než se tu nabízí
 
These are skeptic pages, unfortunately, only in Czech. An English information about the "Drowned Archimedes" is here.