Fyzioterapie (Bakalářský obor, Fakulta sportovních studií)

Předměty Přednášky Praktika Zkouška

Informace o předmětech nejsou k dispozici

Témata přednášek 2013

Přednášky nejsou k dispozici

Základní informace


Podmínky pro získání zápočtu

  • Absolvování všech předepsaných praktik a odevzdání protokolů ke každé úloze
  • Protokoly musí být vypracovány samostatně bez opisování
  • Celkové hodnocení protokolů lepší než nedostatečné
  • Celkové hodnocení znalostí, zkoušených během praktik, lepší než nedostatečné
  • Splnění zápočtového testu s výsledkem 10 bodů a více

Úlohy

Sylabus praktických cvičení


Užitečné pomůcky

Otázky ke zkoušce

Zkouškové otázky