CENTRUM JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

na
Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

O NÁS

Oddělení jazyků na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (CJV LF MU) je součástí celouniverzitního Centra jazykového vzdělávání MU.

Naše pracoviště se zaměřuje na výuku odborného jazyka, lékařské terminologie a akademických dovedností. V současné době poskytujeme výuku anglického jazyka, českého jazyka pro cizince a latinského jazyka pro studenty bakalářského a magisterského programu prezenčního i kombinovaného studia.

Kromě jiného nabízíme Intenzivní konverzační kurz anglického jazyka pro lékaře, zaměstnance a studující LF MU a pracovníky ve zdravotnictví, Intenzivní kurz češtiny pro cizince v rámci programu ERASMUS, testování v rámci přijímacích testů programu ERASMUS a organizace IFMSA. Dále pak jazykové poradenství a konzultace pro katedry a oddělení LF MU.

Sekretariát a pracovny vyučujících se nachází v 1. patře pavilonu A15 Lékařské fakulty, Kamenice 5.
Učebny naleznete v prostorách UKB i přízemí zadního traktu hlavní budovy Lékařské fakulty, Komenského náměstí 2.

Úřední hodiny sekretariátu CJV LF MU

pondělí   10 - 12,00
středa 10 - 12,00
pátek 9 - 11,00

Kontaktní osoba
PhDr. Jana Vyorálková
tel.: 549 49 8170
jvyoral@med.muni.cz

Výuka probíhá v prostorách LF MU Kamenice 5 (UKB) a LF MU Komenského náměstí 2 (centrum).

CJV LF MU
Kamenice 5
625 00 Brno

Číslo dokumentu: 770 | Počet přístupů: 10172 | Vytvořeno: 17. 6. 2009 15:24:00 | Aktualizace: 20. 11. 2013 8:27:46
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!