Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
evlkova@fnbrno.cz evlkova@med.muni.cz

praxe odborné zaměření publikace zahraniční pobyty nejvýznamnější kurzy zahraniční sjezdy členství v odborných radách a společnostech

Datum a místo narození: 6.9.1952, Brno
   
Dosažené vzdělání: Lékařská fakulta UJEP Brno 1977
Atestace: 1980 I.st.

1985 II. st.

Dizertace CSc.: Karlova univerzita Praha 1985

dizertační práce:

Ultrazvuková diagnostika chorob očnice
Jmenování docentkou: Ministerstvo školství ČSR 1988
Habilitace: Masarykova univerzita Brno 1994

habilitační práce:

Ultrazvuková diagnostika chorob oka
Jmenování profesorkou: 1997

Přehled praxe 1977 - 1978 oční klinika FNsP Brno - Pekařská, sekundární lékař
  1978 - 1989 katedra očního lékařství LF UJEP Brno, odborná asistentka
  1989 - 1990 katedra očního lékařství LF UJEP Brno, docentka
    zástupce přednosty oční kliniky Lékařské fakulty MU Brno a FNsP Brno - Pekařská
  1990 - přednosta II. oční kliniky LF MU Brno a FN Brno - Bohunice

Odborné zaměření: Mikrochirurgie předního a zadního očního segmentu
  Transplantologie
  Traumatologie

Publikace: 66 článků v odborném tisku, z toho u 35 hlavním autorem
14 cizojazyčných článků
  72 přednášek na sjezdech a konferencích
  12 cizojazyčných přednášek
  16 posterů, z toho u 8 hlavním autorem
  spoluautor 4 skript
  2 přehledové a 4 populárně vědecké práce
  160 přednášek na seminářích, kurzech, konferencích, z toho u 89 hlavním autorem

Zahraniční pobyty: 1983 poliklinika Gemeli, Řím
  1984 kurs mikrochirurgie, Moskva
  1988 oční klinika Královské univerzity Utrecht

Nejvýznamnější kurzy: 1987 implantace nitroočních čoček, Praha
  1988 vitreoretinální chirurgie, Praha
  1987 fakoemulzifikace, Budapešt
  1991 excimer-laserová terapie, fakoemulzifikace, Valencie
  1991 excimer-laserová terapie, Londýn
  1992 počítačová perimetrie, Tübingen
  1992 chirurgie katarakty malým řezem, Dallas
  1993 fakoemulzifikace, Praha
  1993 fakoemulzifikace a chirurgie malým řezem, Innsbruck

Zahraniční sjezdy: 1979 Višegrad 1995 San Diego
  1987 Oberwiesenthal 1995 Paříž
  1989 Pravetz 1996 Milano
  1989 Zürich 1997 Budapest
  1991 Valencia 1997 San Francisco
  1992 Paris 1998 Amsterodam
  1992 Dallas 1998 Nice
  1993 Innsbruck 1999 Stokholm
  1994 Toronto

Členství v odborných a vědeckých radách, komisích a společnostech:
Odborná komise Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví, Praha
Redakční rada časopisu Česká implantologie a refraktivní chirurgie
Komise pro obhajoby kandidátských disertačních prací z vědního oboru 51-16-9 Oftalmológia na Lékarskej fakulte UK Bratislava
Česká oftalmologická společnost (od roku 1993 členka výboru)
Česká společnost pro užití laserů v medicíně (od roku 1993 členka výboru)
Vanýskova nadace (od roku 1993 členka správní rady)
SIDUO - Societas Internationalis pro Diagnostica Ultrasonica in Ophthalmolgia
Vědecká rada lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně
American Society of Cataract and Refractive Surgery