Tomáškovy dny

XXVIII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů

Tomáškovy dny mladých mikrobiologů jsou konferencí, kterou od roku 1992 každoročně organizuje Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou. Dalšími oficiálními pořadateli konference jsou Společnost pro mikrobiologii a epidemiologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS.
Jedinou podmínkou konference je, že referující autor (příp. hlavní autor posteru) musí být mladší 35 let.

Organizační údaje

Termín konání: 6. – 7. června 2019
Místo konání: Kongresové centrum MU na Komenského náměstí 2, Brno
Formy sdělení: ústní sdělení (max. 7 minut)
Poster: velikost max. 120 x 80 cm

K aktivní i pasivní účasti na konferenci se můžete přihlásit přímo na našich webových stránkách.
Termín pro zasílání abstraktů je do 12. 4. 2019. Abstrakty je nutno zaslat v elektronické podobě v jazyce českém/slovenském nebo anglickém. Podrobnosti k úpravě abstraktů naleznete zde. Abstrakty budou zařazeny ve sborníku, který bude opatřen ISBN. Abstrakty zaslané později, nebo abstrakty bez předepsané úpravy nebudou akceptovány.

V tomto roce proběhne i tradiční předání cen Nejlepší mladý mikrobiolog.

Registrační poplatek:

  Snížený poplatek   Plný poplatek   Plný poplatek *
Pregraduální studenti 300 kč 500 kč -
Postgraduální studenti 500 kč 750 kč 700 kč
Pasivní účast 500 kč 750 kč 700 kč

* pro členy ČSSM či ASM

Ceny platí při přihlášení do 30. 4. 2019. V případě registrace po 30. 4. 2019 se poplatek navyšuje o 50 Kč. Platba proběhne přímo na místě v den příjezdu účastníka.

Snížený poplatek zahrnuje: Vstup na konferenci, tištěné materiály.
Plný poplatek zahrnuje: Vstup na konferenci, tištěné materiály a doprovodné akce (včetně společenského večera).

Doprovodné akce:

Společenský večer proběhne ve čtvrtek 6. 6. 2019.

Tomáškovy dny

Informace