Výstavba Simulačního pracoviště LF MU je již v plném proudu. LF MU v současnosti realizuje 15 projektů, celkem za více než 1,3 mld. Kč.

med.muni.cz  |  září 2018
17. 9. 2018, 16:56

Oddělení pro rozvoj a projektovou podporu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 je mi potěšením Vám představit první vydání newsletteru Oddělení pro rozvoj a projektovou podporu LF MU.

Připravili jsme pro Vás aktuální informace o realizaci strategického projektu Masarykovy univerzity SIMU+, o postupu výstavby Simulačního pracoviště, dále pak informace o aktuálních výzvách či grantových příležitostech. Prohlédnout si můžete také statistiku úspěšnosti podaných projektů.

Přeji Vám co nejpříjemnější zahájení akademického roku a těším se na budoucí spolupráci.

 

doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství

Výstavba Simulačního pracoviště LF MU

V průběhu letních prázdnin byla zahájena výstavba objektu Simulačního pracoviště Lékařské fakulty. Smlouva s generálním dodavatelem stavby Společností Komplexní simulační centrum (sdružení společností PSJ a.s., IDPS s.r.o. a OHL ŽS a.s.) byla podepsána na konci června. Slavnostní zahájení výstavby včetně položení základního kamene proběhne 26. 9. 2018.

Více informací

Aktuální výzvy

V následujícím článku naleznete základní informace o vyhlášených výzvách a dotačních příležitostech. V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace či zapojení se do výzev jsme Vám k dispozici na emailu orpp@med.muni.cz či telefonu 549 49 6443.

Více informací

Projektová podpora – informace o podaných projektech

Od počátku letošního roku jsme ve spolupráci s Vámi podali 22 projektů, z nichž 5 již bylo schváleno, a u 11 dalších čekáme na hodnocení ze strany poskytovatele dotace.

V realizaci máme v současnosti 15 projektů v celkovém finančním objemu přesahujícím 1,3 mld. Kč.

Více informací

Grants week MUNI 16.–18. 10. 2018

Ve dnech 16.–18. října 2018 pořádá Odbor Výzkumu RMU čtvrtý ročník Grants Week. Cílem této akce je poskytnout výzkumníkům i pracovníkům administrativní podpory praktické a užitečné informace o vhodných grantových příležitostech.

Více informací

Horizont Evropa – 9. rámcový program

Dne 7. června 2018 Evropská komise představila nový program Horizont Evropa pro období 2021 – 2027 s navrženým rozpočtem 100 mld. EUR na výzkum a inovace. Program bude členěn do 3 pilířů: Otevřená věda, Globální výzvy a průmyslová konkurenceschopnost a Otevřené inovace. Podrobnější informace přineseme v jednom z dalších newsletterů, případně přípravu nového programu můžete sledovat zde.

Přestěhovali jsme se

Rádi bychom Vás informovali, že od 15. 9. 2018 nás naleznete v nových prostorách. Oddělení bude nově sídlit v pavilonu A1, 5. nadzemní podlaží.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Váš tým ORPP

Kontakt
E-mail  pr@med.muni.cz Odkaz  Chcete zveřejnit zajímavost, zadat událost do kalendáře?

© 2024
Masarykova univerzita

LinkedIn     Instagram     Facebook     Youtube     Twitter