Náš tým
Strategický záměr LF MU

Strategický záměr LF MU

Posláním Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je vzdělávat nové generace lékařů a zdravotníků, sdílet svoje nejlepší znalosti a dovednosti a aktivně se podílet na vědeckých výzkumech. Naše hodnoty stojí na respektu k člověku v jeho individuální rozmanitosti, na našem stálém úkolu napomáhat zlepšování podmínek pro lidské bytí a na našem závazku poskytovat léčbu lidem bez ohledu na jejich sociální status, zdravotní stav či náboženské přesvědčení.

Strategický záměr LF MU 2021–2028

 • Výuka a vzdělávání v pregraduálním studiu

  Lékařská fakulta vždy byla, je a bude fakultou profesní. Zakládáme si proto na maximální péči o naše pregraduální studenty, kterým chceme v nadcházejícím období nabídnout kvalitní možnosti studia v kontaktní i distanční formě. Kvalitní studium vyžaduje také změny v hodnocení studia, v jeho kultivaci, a především ve zvyšování kompetencí samotných vyučujících. Jedinečným nástrojem pro zvyšování kvality výuky je nově otevřené Simulační centrum, které nám umožní držet krok s nejmodernějšími světovými trendy.

 • Výzkum a doktorské studium

  S kvalitním vzděláním úzce souvisí excelentní výzkum a doktorské studium, které chceme na fakultě posilovat. Rozvoj doktorského studia musí být veden v kvalitativní rovině, s důrazem na kvalitu samotných školitelů, zlepšení socioekonomického statusu našich doktorandů, zapojení do vědecko-výzkumných struktur lokálního i globálního charakteru, až po přímou podporu grantových aktivit.

  Výzkumné aktivity musí odrážet moderní trendy a sledovat společenské zájmy. Je třeba výrazněji podporovat aktivity spojené s translací výsledků základního výzkumu do klinické praxe. Zásadní cestou pro zvýšení kvality výzkumu na LF MU je proaktiv- ní vyhledávání zahraničních partnerů a zajištění kvalitního výzkumného prostředí.

 • Specializační vzdělávání

  Dlouhodobě pestrá nabídka specializačního vzdělávání je jedinečností naší fakulty. Tuto jedinečnost je potřeba udržovat, a především dále kvalitativně rozvíjet.

 • Internacionalizace a studium zahraničních studentů

  Mezinárodní význam LF MU dokládají řadu let rostoucí počty zahraničních studentů samoplátců. Odchod Velké Británie z EU však přinesl nové výzvy v souvislosti s mezinárodním uznáváním medicínského vzdělávání. Naším zájmem je udržet stávající počty zahraničních studentů, zajistit jim adekvátní vzdělání a jeho uznávání v zahraničí.

  Velkou výzvou je větší zviditelnění LF MU v globálním měřítku, a to ve smyslu širšího zapojení do sítí vzdělávacích a vědecko-výzkumných aktivit. Atraktivita fakulty pro zahraniční akademické pracovníky se pak odrazí nejen ve zvyšující se kvalitě samotného výzkumu, ale i v růstu standardů akademické kultury.

 • Informační zdroje a systémy, IT podpora

  Současná doba ukázala potřeby a také limity plné elektronizace výuky i administrativního chodu fakulty. V blízké budoucnosti proto musíme mnohem intenzivněji rozvinout funkčnost všech elektronických systémů a agend.

 • Management lidských zdrojů, správa instituce, administrativa

  Dynamický rozvoj fakulty není možný bez správně nastavených procesů v oblasti řízení lidských zdrojů a financí. Především oblast řízení lidských zdrojů je klíčovou oblastí rozvoje, a to nejen díky snahám o získání HR Excellence Award. Naší prioritou je kvalitní personální zázemí a transparentní personální politika, která bude lákavá jak pro juniorní výzkumníky, tak pro již etablované vědce a klinické pracovníky. Neméně důležitým parametrem bude také udržení vedoucí pozice při transparentním zadávání veřejných zakázek a zapojení fakulty do procesů udržitelného rozvoje.

 • Akademické prostředí a společenská role

  Otevřenost fakulty okolnímu prostředí je jednou z našich velkých devíz. Rovněž aktivita studentů a jejich společenská angažovanost je nejen nadmíru prospěšná, ale i obecně důležitá. Společně s hlubším pocitem sounáležitosti, chceme tyto aktivity nejen rozvíjet, ale i dále budovat.

Potřebuji...

Prezentace aktivit Lékařské fakulty MU

Máte zajímavé téma ke zveřejnění? Připravujete zajímavou akci? Rádi zveřejníme vaše podněty na webu LF MU, sociálních sítích i zaměstnaneckém portále. Pro zadání novinek či zajištění vašich potřeb prosím využijte informace v jednotlivých sekcích, případně nás kontaktujte.

Zadání aktuality na web a sociální sítě

Potřebujete zveřejnit aktualitu na webu nebo ji zpropagovat na sociálních sítích LF MU? Dejte nám o ní vědět prostřednictvím formuláře.

Poslat požadavek

Zveřejnění události do kalendáře akcí

Potřebujete zveřejnit událost na webu nebo ji zpropagovat na sociálních sítích LF MU? Dejte nám o ní vědět prostřednictvím formuláře.

Poslat požadavek

Organizace akce

Plánování, organizace a realizace

Pro bezproblémový průběh akcí pod hlavičkou LF MU je důležité, aby se všechny náležitosti správně a v dostatečném předstihu naplánovaly. O všech aktivitách musí být informováno Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy. Následně bude ve spolupráci s pracovní skupinou pro strategii ve vizuální prezentaci LF MU rozhodnuto, jaký charakter a organizační podporu daná akce získá.

Poslat požadavek

Významná akce

 • Strategická porada

  1. měsíc před zahájením

  • Garant, koordinátor,...
  • Harmonogram
  • Rozpočet
  • Kompletní seznam výstupů – vydefinování z Galerie výstupů
  • Naplánování (před, v průběhu, po) včetně požadavků na AVT
 • Odsouhlasení Pracovní skupiny pro strategii ve vizuální prezentaci

  Materiály

  Kompletní balík materiálů projde odsouhlasením pracovní skupiny

 • Zajištění informovanosti

  Před, během a po akci

  Zajištění důstojné propagace akce.

  • Web LF MU (Oddělení pro strategii a vnější vztahy)
  • Sociální sítě LF MU (Oddělení pro strategii a vnější vztahy)
  • Obrazovky UKB (Centrum informačních technologií SUKB)

Běžná akce

Použití dostupných šablon

 • Web LF MU – pro zaměstnance
 • Požadavek na vytvoření nového prvku

Porada

 • Garant, koordinátor, …
 • Zajištění informovanosti

Oznámení významného ocenění

Byl jste oceněn/a, nebo víte o někom, kdo získal ocenění o kterém by se mělo vědět? Napište nám a my zařídíme, aby se o tom vědělo.

Poslat požadavek

Proč klademe důraz na Jednotný vizuální styl (JVS) na LF MU?

Jedná se především o budování vnějších i vnitřních vztahů naší fakulty, proto veškerá prezentace (výstupy) musí být v souladu s Jednotným vizuálním stylem Masarykovy univerzity. Využijte manuál i připravené šablony dokumentů, pomůžeme Vám s kontrolou produkovaných výstupů v souladu s pravidly.

 

Základní manuál pro práci s logem fakulty

Galerie výstupů: inspirujte se

Ve spolupráci s IBA LF MU jsou systematicky vytvářeny grafické materiály a další materiály v souladu s jednotným vizuálním stylem MU. Pro úsporu času je možné pro inspiraci využít dříve připravené výstupy. Jejich úprava pro konkrétní účel je snadná a rychlá.

Potřebuji zařídit

 • Televizní obrazovky v koridorech UKB
 • Grafické práce a další obecné požadavky
 • Vizitky
 • E-mailový podpis
 • Orientační tabulka na dveře kanceláře
 • Profesionální fotodokumentace
 • Profesionální video
 • Nový web

Výše uvedené agendy naleznete po přihlášení v Portálu zaměstnance.

Portál pro zaměstnance

Máte podnět, něco nefunguje?

Napište nám

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info