Potřebuji...

Prezentace aktivit Lékařské fakulty MU

Máte zajímavé téma ke zveřejnění? Připravujete zajímavou akci? Rádi zveřejníme vaše podněty na webu LF MU, sociálních sítích i zaměstnaneckém portále. Pro zadání novinek či zajištění vašich potřeb prosím využijte informace v jednotlivých sekcích, případně nás kontaktujte.

Zveřejnění aktuality na webu

Potřebujete zveřejnit aktualitu na webu nebo ji zpropagovat na sociálních sítích LF MU? Dejte nám o ní vědět prostřednictvím formuláře. Pro zadání požadavku je nutné přihlášení (UČO).

Můžeme Vás ještě kontaktovat v případě potřeby zasáhnout do článku výrazněji nebo s žádostí o doplnění. Stylistické změny provádíme bez oznamování zadavateli.

Poslat požadavek

Zveřejnění události v kalendáři akcí

Potřebujete zveřejnit událost na webu nebo ji zpropagovat na sociálních sítích LF MU? Dejte nám o ní vědět prostřednictvím formuláře.

Poslat požadavek

Oznámení významného ocenění

Byl jste oceněn/a, nebo víte o někom, kdo získal ocenění o kterém by se mělo vědět? Napište nám a my zařídíme, aby se o tom vědělo.

Poslat požadavek

Proč klademe důraz na Jednotný vizuální styl (JVS) na LF MU?

Jedná se především o budování vnějších i vnitřních vztahů naší fakulty, proto veškerá prezentace (výstupy) musí být v souladu s Jednotným vizuálním stylem Masarykovy univerzity. Využijte manuál i připravené šablony dokumentů, pomůžeme Vám s kontrolou produkovaných výstupů v souladu s pravidly.

 

Základní manuál pro práci s logem fakulty

Galerie výstupů: inspirujte se

Ve spolupráci s IBA LF MU jsou systematicky vytvářeny grafické materiály a další materiály v souladu s jednotným vizuálním stylem MU. Pro úsporu času je možné pro inspiraci využít dříve připravené výstupy. Jejich úprava pro konkrétní účel je snadná a rychlá.

Potřebuji zařídit

 • Televizní obrazovky v koridorech UKB
 • Grafické práce a další obecné požadavky
 • Vizitky
 • E-mailový podpis
 • Orientační tabulka na dveře kanceláře
 • Profesionální fotodokumentace
 • Profesionální video
 • Nový web

Výše uvedené agendy naleznete po přihlášení v Portálu zaměstnance.

Portál pro zaměstnance

Máte podnět, něco nefunguje?

Napište nám

Náš tým
Strategický záměr LF MU

Strategický záměr LF MU

Posláním Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je vzdělávat nové generace lékařů a zdravotníků, sdílet svoje nejlepší znalosti a dovednosti a aktivně se podílet na vědeckých výzkumech. Naše hodnoty stojí na respektu k člověku v jeho individuální rozmanitosti, na našem stálém úkolu napomáhat zlepšování podmínek pro lidské bytí a na našem závazku poskytovat léčbu lidem bez ohledu na jejich sociální status, zdravotní stav či náboženské přesvědčení.

Strategický záměr LF MU 2021–2028

 • Výuka a vzdělávání v pregraduálním studiu

  Lékařská fakulta vždy byla, je a bude fakultou profesní. Zakládáme si proto na maximální péči o naše pregraduální studenty, kterým chceme v nadcházejícím období nabídnout kvalitní možnosti studia v kontaktní i distanční formě. Kvalitní studium vyžaduje také změny v hodnocení studia, v jeho kultivaci, a především ve zvyšování kompetencí samotných vyučujících. Jedinečným nástrojem pro zvyšování kvality výuky je nově otevřené Simulační centrum, které nám umožní držet krok s nejmodernějšími světovými trendy.

 • Výzkum a doktorské studium

  S kvalitním vzděláním úzce souvisí excelentní výzkum a doktorské studium, které chceme na fakultě posilovat. Rozvoj doktorského studia musí být veden v kvalitativní rovině, s důrazem na kvalitu samotných školitelů, zlepšení socioekonomického statusu našich doktorandů, zapojení do vědecko-výzkumných struktur lokálního i globálního charakteru, až po přímou podporu grantových aktivit.

  Výzkumné aktivity musí odrážet moderní trendy a sledovat společenské zájmy. Je třeba výrazněji podporovat aktivity spojené s translací výsledků základního výzkumu do klinické praxe. Zásadní cestou pro zvýšení kvality výzkumu na LF MU je proaktiv- ní vyhledávání zahraničních partnerů a zajištění kvalitního výzkumného prostředí.

 • Specializační vzdělávání

  Dlouhodobě pestrá nabídka specializačního vzdělávání je jedinečností naší fakulty. Tuto jedinečnost je potřeba udržovat, a především dále kvalitativně rozvíjet.

 • Internacionalizace a studium zahraničních studentů

  Mezinárodní význam LF MU dokládají řadu let rostoucí počty zahraničních studentů samoplátců. Odchod Velké Británie z EU však přinesl nové výzvy v souvislosti s mezinárodním uznáváním medicínského vzdělávání. Naším zájmem je udržet stávající počty zahraničních studentů, zajistit jim adekvátní vzdělání a jeho uznávání v zahraničí.

  Velkou výzvou je větší zviditelnění LF MU v globálním měřítku, a to ve smyslu širšího zapojení do sítí vzdělávacích a vědecko-výzkumných aktivit. Atraktivita fakulty pro zahraniční akademické pracovníky se pak odrazí nejen ve zvyšující se kvalitě samotného výzkumu, ale i v růstu standardů akademické kultury.

 • Informační zdroje a systémy, IT podpora

  Současná doba ukázala potřeby a také limity plné elektronizace výuky i administrativního chodu fakulty. V blízké budoucnosti proto musíme mnohem intenzivněji rozvinout funkčnost všech elektronických systémů a agend.

 • Management lidských zdrojů, správa instituce, administrativa

  Dynamický rozvoj fakulty není možný bez správně nastavených procesů v oblasti řízení lidských zdrojů a financí. Především oblast řízení lidských zdrojů je klíčovou oblastí rozvoje, a to nejen díky snahám o získání HR Excellence Award. Naší prioritou je kvalitní personální zázemí a transparentní personální politika, která bude lákavá jak pro juniorní výzkumníky, tak pro již etablované vědce a klinické pracovníky. Neméně důležitým parametrem bude také udržení vedoucí pozice při transparentním zadávání veřejných zakázek a zapojení fakulty do procesů udržitelného rozvoje.

 • Akademické prostředí a společenská role

  Otevřenost fakulty okolnímu prostředí je jednou z našich velkých devíz. Rovněž aktivita studentů a jejich společenská angažovanost je nejen nadmíru prospěšná, ale i obecně důležitá. Společně s hlubším pocitem sounáležitosti, chceme tyto aktivity nejen rozvíjet, ale i dále budovat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info