Pro média

Tiskové zprávy

25. 11. 2021: K nové výuce hyperbarické medicíny bude sloužit nová online platforma

12. 11. 2021: CoViGi Poregistrační multicentrická klinická studie fáze IV. sledující účinnost a bezpečnost vakcín proti COVID-19

2. 9. 2021: Jídlem ke zdraví. Nutriční terapeuti z Lékařské fakulty MU otevřeli fakultní ambulanci

28. 8. 2021 CZECRIN dosáhl excelentních výsledků v mezinárodním hodnocení výzkumných infrastruktur v ČR

CZECRIN DOSÁHL EXCELENTNÍCH VÝSLEDKŮ V MEZINÁRODNÍM HODNOCENÍ VÝZKUMNÝCH INFRASTRUKTUR V ČR

Velká výzkumná infrastruktura CZECRIN, která vznikla na základě úzké spolupráce mezi Masarykovou univerzitou a Mezinárodním centrem klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně obstála v rámci mezinárodního hodnocení výzkumných infrastruktur v celkovém hodnocení na výbornou.

Velká výzkumná infrastruktura CZECRIN, která podporuje akademická klinická hodnocení a propojuje fakultní nemocnice, univerzity a vědecká centra v oblasti biomedicíny, dosáhla v rámci posledního mezinárodního hodnocení výzkumných infrastruktur v ČR, vyhlášeného a koordinovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), excelentního hodnocení. CZECRIN tak získal doporučení pro financování do dalších let. “ Zvláště nás těší, že nejvyšší možné hodnocení jsme obhájili z předchozích evaluací 2018. Od té doby jsme nejen udrželi vysokou úroveň infrastruktury, ale dále také významně rozvíjeli její aktivity. “ doplňuje Lenka Součková, národní koordinátorka infrastruktury a odborná asistentka farmakologického ústavu LF MU.

Od posledního hodnocení, po kterém se infrastruktura stala také plnohodnotným členem evropské sítě ECRIN (status platný od roku 2018), rozšířil CZECRIN svou expertízu, čímž rozšířil oblasti podpory zdravotnickým zařízením a výzkumu. Svým členům tak nabízí komplexní podporu v oblasti klinického výzkumu ve všech jeho fázích. S all-in-one schématem poskytuje výzkumníkům nejen konzultace, management a koordinaci klinických hodnocení, ale také regulační expertízu, farmakoekonomické studie a nabízí výzkumný přístup do unikátní certifikované GMP jednotky pro výzkum a vývoj léčivých přípravků pro moderní terapie (ATMP).

Infrastruktura dala také vzniknout oborově orientovaným sítím, které mají usnadnit spolupráci v jednotlivých oblastech výzkumu (např. STROCZECH – Czech Stroke Research Network, CZECRIN ONCO) a svůj dosah i podporu neustále rozšiřuje. “Jedná se o zcela unikátní propojení výzkumníků-lékařů a již existující výzkumné sítě, která jim pomáhá uskutečňovat jejich nápady na realizaci akademických klinických studií. Oborově orientované sítě reflektují přední výzkumné oblasti v medicíně a díky zapojení do CZECRIN je možné tak přímo ověřovat a následně aplikovat inovace do péče o pacienty.” vysvětluje doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D,., ředitelka infrastruktury a přednostka farmakologického ústavu LF MU.  

CZECRIN je v tomto roce součástí 92 národních a 22 mezinárodních projektů zaměřených na klinický výzkum směřující k optimalizaci péče o lidské zdraví.

Tisková zpráva ke stažení_CZ

Tisková zpráva ke stažení_EN

21. 6. 2021: MEDshop Lékařské fakulty MU: zvyšujeme sociální smýšlení

10. 6. 2021: Očkovací kampaň COVIVAC: Studentky a studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity bojují proti fake news v souvislosti s očkováním proti COVID-19

14. 4. 2021: Výsledky výzkumu nejčastějších vedlejších účinků vakcíny Pfizer/BioNtech u zdravotnických pracovníků.

15. 1. 2021: INCIDENT #35: Zažij SIMU na vlastní kůži!

11. 1. 2021: Spolek mediků LF MU ve spolupráci s Lékařskou fakultou MU vybuduje Památník za dárce těl

8. 1. 2021: Nový web pomůže lidem čelit migréně

16. 11. 2020: Lékařské fakulty v ČR chtějí studentům uznat jejich pracovní nasazení jako praktickou výuku

12. 10. 2020: Simulační centrum Lékařské fakulty MU zahájilo praktickou výuku

25. 9. 2020: Vyjádření děkana LF MU k ohrožení prezenční formy výuky

15. 7. 2020: Slavnostní promoce absolventů Lékařské fakulty MU

13. 5. 2020: Studenti Lékařské fakulty MU odpracovali v rámci boje s COVID-19 tisíce hodin

Studenti Lékařské fakulty MU odpracovali v rámci boje s COVID-19 tisíce hodin 

Bezmála 25 tisíc hodin jen ve dvou brněnských fakultních nemocnicích a další tisíce hodin v dalších zdravotnických zařízeních v celkem čtyřech krajích odpracovali studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (MU) v rámci boje s epidemií nemoci COVID-19. Do této pomoci se zapojilo na 450 studentů lékařských, ale i nelékařských studijních programů, z nichž 279 tak plnilo pracovní povinnost vyplývající z rozhodnutí vlády ČR.     

S pomáháním ve zdravotnictví i sociálních službách začali studenti Lékařské fakulty MU ihned po vypuknutí epidemiologické krize. Pracovali na pozicích ošetřovatel a sanitář, zapojili se do intenzivní i standardní péče, pomáhali s odběry vzorků, při práci v laboratořích i při studii promořenosti obyvatelstva. "Zásadním přínosem byla jejich aktivita především v odběrových stanech, call centrech Krajské hygienické stanice a na mnoha klinikách a odděleních ve fakultních nemocnicích v Brně i v nemocnicích v Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji i v kraji Vysočina," zhodnotil děkan Lékařské fakulty MU Martin Repko.  

"Obrovsky mě překvapilo a potěšilo, že studenti měli a stále mají velký zájem pomáhat. Hodně nám pomohla i úzká spolupráce s vedením fakulty a také to, že nám jako vysokoškolákům věřili," vzpomíná student medicíny Martin Janků, který měl na starosti koordinaci pomoci vysokoškoláků na Lékařské fakultě MU.

"Nebylo snadné kombinovat plné nasazení v mnohahodinových směnách, a přitom pokračovat ve svém studiu a v přípravě na zkoušky," připustila předsedkyně Studentské komory Akademického senátu Lékařské fakulty MU Natálie Antalová. "Současně nám ale tato situace umožnila nahlédnout do přímé medicínské praxe. Za dva měsíce boje s epidemií jsme se o tom, jak se jednat s pacienty a co prožívají, když mají opravdu strach, dověděli skutečně mnoho," shrnula Antalová.       

13. 5. 2020: Studenti Lékařské fakulty MU pomohou nastartovat brněnskou kulturní scénu

Studenti Lékařské fakulty MU pomohou nastartovat brněnskou kulturní scénu
Společnost smsticket s.r.o., která zajišťuje prodej vstupenek na kulturní akce v Brně, spojila síly s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity (MU). Cílem spolupráce je propojení pořadatelů akcí se studenty, kteří tradičně tvoří významnou skupinu návštěvníků mnoha kulturních akcí. Spolupráce přináší studentům Lékařské fakulty MU levnější vstupenky na zajímavé akce a pořadatelům pomůže oslovit cílovou skupinu návštěvníků.

 

"Chceme, aby pilotním fakultou byla právě lékařská fakulta, protože je to respektovaná fakulta s kvalitními studenty a absolventy a současně to bereme i jako poděkování za jejich práci a pomoc při boji s COVID-19," řekl Oldřich Brzobohatý ze společnosti smsticket s.r.o. "Věříme, že tato aktivita nastartuje zájem i dalších fakult Masarykovy univerzity, a studenti tak po uvolnění vládních nařízení pomohou pořadatelům a umělcům postavit se zpět na vlastní nohy," dodal.

 

Sleva na vstupném pro studenty by měla fungovat jako základní pobídka k nákupu a k cestě za kulturou. Slevu poskytnou samotní pořadatelé. Smsticket sehrává roli prostředníka mezi pořadateli jednotlivých akcí a vysokoškoláky. S realizací projektu se počítá od začátku srpna, jakmile budou ukončena epidemiologická opatření vlády, a tím pádem bude možné uspořádat kulturní akci bez větších omezení. Aktuálně jsou do projektu zapojeny tyto kluby: Klub Fléda, Melodka, Eleven, Metro Music Bar, ArtBar, Favál Music Cirkus, BajkAzyl, Exit Club a Stará Pekárna.

7. 5. 2020: Specializační vzdělávání v době koronaviru, aneb příprava mladých lékařů pokračuje

6. 5. 2020: Lékařská fakulta MU spustila první portál s vědeckými poznatky o COVID-19 v češtině

22. 4. 2020: Plošné testování imunity začne 23. 4. 2020. V Brně na parkovišti LF MU v bohunickém kampusu a na Moravském nám.

Plošné testování imunity začne 23. 4. 2020. V Brně na parkovišti LF MU v bohunickém kampusu a na Moravském nám.

Ministerstvo zdravotnictví spouští studii, která má zjistit úroveň kolektivní imunity v české populaci vůči onemocnění způsobené covid-19. Testováno bude zhruba 27 tisíc lidí z různých, pečlivě vybraných skupin obyvatelstva ve čtyřech lokalitách. Odběry začnou 23. dubna.

V Brně jsou pro tyto účely dvě odběrová místa: Moravské náměstí a parkoviště před Kampusem MU. Zázemí a nejvíce pracovníků, respektive mediků poskytuje Lékařská fakulta MU, logistiku zajišťuje Armáda ČR, zdravotní sestry a lékaře FN Brno a vyhodnocení bude provádět Ústav zdravotnických informací a statistiky spolu s LF MU.

Vyšetření v této studii je určeno pouze pro osoby, které jsou zdravé, tj. nemají příznaky onemocnění horních cest dýchacích a ani dříve u nich nebylo potvrzeno onemocnění covid-19. Budou vyšetřovány zejména dospělé osoby, speciálně v Praze a v Brně i děti od 8 let.
Celkem bude vyšetřeno přibližně 27 tisíc lidí ve čtyřech geografických oblastech s rozdílnou zátěží onemocnění covid-19, a to v Praze, Brně a okolí, Olomouci a okolí a Litoměřicích.

Dále se studie zaměří i na zvláštní skupinu chronicky nemocných. Odděleně pak studie proběhne v Litovli a Uničově, kde bude provedeno podrobnější zhodnocení kvantitativní analýzy přítomnosti protilátek vůči koronaviru.

Spouštíme unikátní studii kolektivní imunity vůči koronaviru. Chceme tak zjistit, jak velká část populace se s infekcí setkala nebo jak jsou na tom s imunitou různé věkové skupiny. Díky tomu lépe pochopíme situaci a vytvoříme predikci vývoje,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Tato studie je nejen unikátní svým rozměrem, ale bude mít naprosto zásadní vliv na pochopení kolektivní imunity a chování viru v naší republice. Studenti Lékařské fakulty MU zajistí samotné odběry a dobrovolníci z Dobrovolnického centra MUNI pomohou organizovat účastníky k odběru a průchodnost odběrových stanů. Odborníci z naší fakulty se budou podílet na zpracování získaných výsledků a jejich interpretaci pro další epidemiologické využit,“ sdělil děkan Lékařské fakulty MU Martin Repko.

„Jsme přesvědčeni, že výsledky studie poskytnou reálný datový základ pro racionální rozhodování o rozsahu a typu poskytované zdravotní péče v našem regionu a nemocnici i o nutnosti a rozsahu protiepidemických opatření,“ řekl ředitel FN Brno Jaroslav Štěrba.

„Jednu z klíčových rolí bude v rozsáhlé studii plošného testování zajišťovat Armáda České republiky, která poskytne zázemí a část zdravotnického personálu pro efektivní průběh testování. Konkrétně na každé odběrové místo armáda vyčlení dvě vojenské sestry, které budou odebírat vzorky. Za dodržování bezpečnosti budou ve všech místech zodpovídat vojenští policisté. Armádní ženisté budou mít na starost samotný provoz a technickou podporu odběrových míst,“ uvedl brig. gen. Petr Procházka za Centrální řídící tým Chytré karantény Armády ČR.

Odkdy?
Od středy ráno se ve vybraných lokalitách zahájí intenzívní přípravné práce. Na většině míst se pak začne testovat ve čtvrtek 23. dubna, v Olomouckém kraji v pátek 24. dubna. Sběr by měl probíhat přibližně 7 až 8 dní, v případě Olomouckého kraje o týden až dva více z důvodu odběru žilní krve. K testování se budou používat tzv. rapid-testy, které odhalí přítomnost protilátek proti novému koronaviru v krvi.

V případě pozitivního výsledku testu bude testovaný na místě vyzván k provedení výtěru z horních cest dýchacích na prokázání přítomnosti viru a budou mu doporučena opatření pro zabránění šíření případné infekce do doby, než bude znám výsledek vyšetření (obdrží informační letáček s dalším postupem). O výsledku tohoto vyšetření (tzv. PCR) bude informovat laboratoř, která vyšetření provede, nebo přímo krajská hygienická stanice.  Pokud bude výsledek výtěru z horních cest dýchacích negativní, tak to znamená, že se daná osoba s koronavirem s největší pravděpodobností setkal(a) již dříve, ale již není nakažlivá a není třeba dodržovat další zvláštní opatření.

První výsledky studie budou k dispozici na začátku května a zásadním způsobem přispějí k ověření aktuální epidemické situace v ČR a budou sloužit k odpovědnému rozhodnutí o dalších krocích ke snížení dopadů této nemoci,“ doplnil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Senioři
Testovaní budou rozděleni do skupin podle věku. Zvláštní pozornost je věnována ochraně seniorů. Pro seniory, kteří jsou pro potřeby studie zařazeni do této skupiny už od 60 let, jsou vyhrazeny ve studijních stanech, stejně jako pro nákupy, zvláštní hodiny. V Praze pak každý den dopoledne zvláštní studijní stan v Kateřinské zahradě, kde je odpoledne vystřídá testování dětské skupiny.

Zapojit se může každý
Do studie se může zapojit každý dospělý (v Praze a Brně i děti od 8 let), který splňuje vstupní kritéria a nevykazuje známky onemocnění. Vyšetření je určeno pro osoby, které v dané oblasti žijí. Dále se vyšetření zúčastní osoby, které jsou vybrány z tzv. reprezentativních skupin Českého statistického úřadu a Výzkumných skupin IKEM ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR. Testovaní musí mít s sebou občanský průkaz nebo průkaz zdravotního pojištění.

Zadavatelem studie je Ministerstvo zdravotnictví a realizátorem je Ústav zdravotnických informací a statistiky, resp. jeho organizační složka Národní screeningové centrum. Na přípravě studie spolupracovalo velké množství odborníků z lékařských fakult, Akademie věd ČR, Českého statistického úřadu, nemocnic, hygienických stanic a bezpečnostních složek. Důležité instituce pro vlastní realizaci jsou zdravotnická zařízení, která garantují vlastní realizaci studie v jednotlivých stanech a také lékařské fakulty, které zajišťují koordinaci mediků a dalších pracovníků přímo na místě. Klíčovou roli má rovněž Armáda ČR, která pomáhá s vytvořením zázemí a s odběry z dýchacích cest.

V řadě zemí v současné době zaznamenáváme podobné studie hodnotící přítomnost protilátek proti novému koronaviru. Příkladem je Německo, které plánuje rozsáhlou studii zahrnující desetitisíce účastníků z kohort z nejvíce postižených oblastní nákazou covid-19 a také reprezentativní vzorky napříč Německem. Ve velké míře probíhají také studie ve skandinávských zemích.

Podrobné informace o studii jsou na těchto webových stránkách.

Zájemci o testování se v případě nejasností mohou obracet také na zavedenou bezplatnou telefonickou linku 1212 pod volbou 2 (zdravotnická část).
Pokud jsou splněna kritéria, stačí bez registrace přijít na odběrové místo.

Rozmístění studijních testovacích stanů:

Praha – Náměstí Míru
10:00 – 20:00 pouze pro osoby ve věku 18-59 let

Praha – Zítkovy sady
10:00 – 20:00 pouze pro osoby ve věku 18-59 let

Praha – Kateřinská zahrada
10:00 – 15:00 pouze pro osoby starší 60 let
15:00 – 20:00 pouze pro děti a dorost

Brno – Moravské náměstí
8:00 - 18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Brno – Bohunice, parkoviště před Campusem MU
8:00 - 18:00
v době 8:00 - 10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Olomouc – Hypermarket Globus
8:00 - 18:00
v době 8:00 - 10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Litovel – před supermarketem Billa
8:00 - 18:00
v době 8:00 - 10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Uničov – Náměstí Osvobození
8:00 - 18:00
v době 8:00 - 10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Litoměřice – místo bude upřesněno
8:00 - 18:00
v době 8:00 - 10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

IKEM – kohorta chronicky nemocných

 

Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.
Oddělení pro strategie a vnější vztahy
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
tel: +420 776 115 459,
e-mail: ondrej.dostal@med.muni.cz

Mgr. Pavel Žára, M.A.
Centrum komunikace
Fakultní nemocnice Brno
tel. +420 532 232 193
e-mail: zara.pavel@fnbrno.cz

Tisková zpráva ke stažení v pdf

16. 4. 2020: Zahraniční studenti LF MU se zapojili do pomoci našemu zdravotnictví

Zahraniční studenti LF MU se zapojili do pomoci našemu zdravotnictví

Lékařská fakulta se v rámci dobrovolnického programu Masarykovy univerzity vyprofilovala mezi fakulty, které velkou měrou přispěly k pomoci jednotlivým institucím a lidem v nouzi v souvislosti s koronavirovou epidemií. Kromě českých a slovenských studentů se nově zapojili také zahraniční medici.

Mladí medici slouží v nemocnicích po celé České republice a pomáhají svými zkušenostmi. Pracovní povinnost vyhlášena Vládou ČR je totiž pro studenty lékařských fakult (5. a 6. ročníky) dána ze zákona. Doposud se zapojili v době epidemiologické krize zejména čeští a slovenští studenti. Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity však došlo k propojení sil i s anglicky mluvícími studenty a vznikly tzv. tandemy. Jedná se o jedinečnou aktivitu v rámci celé ČR. Cílem je umožnit zapojení všech studentů bez ohledu na jazyk. Studentský tandem představuje zapojení jednoho česky mluvícího studenta a jednoho anglicky mluvícího studenta. Zahraniční studenti tak mohou využít znalostí získaných při studiu, ale především jsou nápomocni českému zdravotnictví.

 „Jedinečný projekt tandemové spolupráce mezi studenty českých a anglických programů na LF MU nabízí unikátní příležitost kombinace procesu vzdělávání a efektivní pomoci našim pacientům. Zahraniční studenti za pomoci českých studentů prolomí jazykovou bariéru, získají zkušenosti z praxe a jsou přínosem v ošetřovatelské péči o pacienty ve fakultních nemocnicích,“ řekl děkan LF MU prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

Koordinaci provádí Studentská komora Akademického senátu LF a MIMSA (Spolek zahraničních studentů LF).

Ondřej Dostál

Vedoucí oddělení pro strategii a vnější vztahy

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Česká republika
T: +420 549 49 7548, E: pr@med.muni.cz, www.med.muni.cz
Bankovní spojení: KB Brno-město, ČÚ: 85636621/0100, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224

Tisková zpráva ke stažení v pdf

Logo MUNI MED

Ilustrační fotografie

Fotografie v plném rozlišení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info