Doktorské studium

informace z PhD Day

Průvodce studiem

Doktorské studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity patří k těm nejprestižnějším na MU i v ČR. Nabídka akreditovaných studijních programů pokrývá prakticky celé spektrum biomedicínského výzkumu i klinické medicíny.

Vedení fakulty, oborové rady, školitelé a další aktéři, vstupující do doktorského studia, usilují o udržení vysokého standardu, který byl na LF v roce 2018 nastaven novelizací pravidel a podmínek doktorského studia. Díky společné snaze o smysluplnou náplň studia a kompetitivní úroveň každého disertačního projektu studenti získávají hluboké znalosti ve svém oboru, metodice experimentální práce, zapojují se do mezinárodní spolupráce se špičkovými zahraničními pracovišti, účastní se mezinárodních konferencí i projektů, vyrážejí na zkušenou do zahraničí, kde navazují kontakty pro další kariéru a publikují výsledky své práce v prestižních časopisech s významným ohlasem vědecké komunity.

Absolventi doktorského studia standardně pokračují v akademické kariéře, uplatní se jako žádaní postdoci v zahraničí nebo jako odborní pracovníci v biomedicínském průmyslu.  

Doktorské studium je určeno absolventům magisterských studijních programů. Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na dizertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia. Standardní délka doktorského studia je 4 roky. Po vykonání státní doktorské zkoušky a úspěšném obhájení disertační práce získávají absolventi titul „doktor“ (Ph.D., psáno za jménem).

Nabídka studijních programů

Aktuální nabídky mobilitních programů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info