Doktorské studium

Aktuality

Více aktualit


 

Doktorské studium je určeno absolventům magisterských studijních programů. Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na dizertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia. Délka doktorského studia je 4 roky (standardní) až 8 let (maximální). Po vykonání státní doktorské zkoušky a úspěšném obhájení disertační práce získávají absolventi titul „doktor“ (Ph.D., psáno za jménem).

V současné době máme akreditovány v prezenční a kombinované formě studia, v českém i anglickém jazyce čtyřleté studijní programy a oboryNově jsou akreditovány studijní programy se specializacemi v prezenční a kombinované formě studia, v českém i anglickém jazyce.

Nabídka studijních programů

Fakulta podporuje studenty nejen technickým vybavením potřebným pro jejich práci, zázemím, ale i finančně. Díky spolupráci s jinými pracovišti (českými i zahraničními) a podpoře grantových agentur se studenti mohou účastnit odborných konferencí, letních škol, případně absolvovat část svého studia v zahraničí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info