LF MU získala certifikát Orpheus

Orpheus certificate LF MU

Dne 23. 10. 2021 obdržela Lékařská fakulta Orpheus Evaluation Certificate. Udělení tohoto certifikátu předcházelo několikakolové hodnocení fakulty, na jehož základě organizace Orpheus potvrdila kvalitu doktorského (Ph.D.) studia na LF MU.

Fakulta se tak přiřadila k takovým institucím, jako jsou Aarhus University, Karolinska Institute, University of Oslo, University of Bergen, University of Bern, University of Basel, University of Lisboa, University of Cordoba. Přehled všech členů Orpheus lze nalézt zde.

Pro Lékařskou fakultu MU znamená obdržení certifikátu potvrzení, že nabízí kvalitní, světově srovnatelné doktorské studium. Pro uchazeče a studenty certifikát garantuje skutečnost, že doktorské studium je na LF MU na mezinárodně srovnatelné úrovni a splňuje standardy, které jsou běžné na zahraničních univerzitách. 

Členství v organizaci Orpheus přináší Lékařské fakultě MU nejen možnost zúčastnit se konferencí a workshopů s lídry v PhD studiu, ale také výhodu využití sítě členů ORPHEUS k získávání informací o nejnovějším vývoji v PhD studiu, evaluacím doktorského studia na LF MU, sdílení dobré praxe a možností financování doktorského studia. Samozřejmostí je zasílání newsletteru s aktualizacemi a žádostmi o konzultace.

Nezpochybnitelným pozitivem je zvýšení konkurenceschopnosti LF MU při podávání žádostí o financování doktorského studia. Jako člen organizace může LF MU využít zvýhodněnou registraci na výroční konference Orpheus.

Organizace Orpheus

ORganisation for PHD Education in Biomedicine and Health Sciences in the EUropean System

Orpheus

Orpheus je největší organizací sdružující vzdělavatele PhD v oblasti biomedicíny, medicíny a health sciences.

Organizace byla založena v roce 2004 na základě konferencí a workshopů organizací AMSE – The Association of Medical Schools in Europe a WFME – World Federation for Medical Education. Prezidentem organizace je prof. John Creemens z KU Leuven v Belgii.

Hlavní cíle organizace:

  • Zavedení standardů pro doktorské vzdělávání založených na stávajících osvědčených postupech v doktorském studiu, na základě vzájemné dohody členů.
  • Překlenutí rozdílů mezi základními vědami, klinicky orientovaným výzkumem, lékaři, zdravotníky a tvůrci zásad PhD studia.
  • Zajištění kontroly kvality PhD studia a umožnění podrobného vyhodnocování souladu doktorských programů na zapojených institucích se standardy organizace Orpheus.

Zakladatelé organizace Orpheus zjistili, že ačkoliv je titul PhD mezinárodně uznáván, nebyl dosud na nadnárodní úrovni specifikován a identifikovali potřebu zavedení standardů doktorského studia v oblasti medicíny. Cílem působení organizace je posílení dobrého jména doktorského studia a titulu PhD jako výzkumného titulu, sdílení příkladů dobré praxe a rozšíření kariérních příležitostí pro absolventy doktorského studia.

Dle reprezentantů organizace má PhD studium vést nejen k výchově zodpovědných nezávislých výzkumníků, ale také takových zaměstnanců, kteří ve své práci budou používat kritické myšlení a evaluace vedoucí k novým myšlenkám, i když jejich další kariérní směřování nebude spočívat ve výzkumné činnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info