HR Excellence in Research

HR Award logo

Jsme hrdým držitelem HR Award

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity zahájila v roce 2019 v návaznosti na dlouhodobý záměr rozvoje přípravné práce na získání prestižního evropského certifikátu HR Excellence in Research Award. Dne 23. 4. 2021 byla LF MU tato certifikace Evropskou komisí udělena. Fakulta tímto oficiálně postoupila do implementační fáze celého procesu, kdy jsou postupně realizovány jednotlivé kroky Akčního plánu. V dubnu 2023 fakulta odevzdala sebehodnocení (Internal Review) implementace personální strategie po prvních dvou letech a revidovaný akční plán na období 2023-2026, které Evropská komise přijala bez připomínek a udělila LF MU status „HRS4R Embedded“.

Tento certifikát uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které stávajícím i potenciálním zaměstnancům zaručují profesionální, otevřené a etické pracovní prostředí tím, že implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers). Instituce pravidelně dokládá, že naplňuje podmínky pro kvalitní řízení lidských zdrojů podle Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

40

principů charty

23.4.21

zisk HR Award

123

úkolů na následujících 5 let

10

pracovních skupin

Cílem je implementovat strategii lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky, která bude v souladu s Doporučením Evropské komise 2005/251/EC o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a o Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

  Kontakt

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info