Členové týmu

Pracovní skupina HR Award

MUDr. Jan Kocanda

odborný asistent – Ortopedická klinika, doktorský studijní program – Chirurgie a reprodukční medicína

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie, přednostka katedry – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

MUDr. Tomáš Rohan, Ph.D.

doktorský studijní program – Zobrazovací metody a lékařská fyzika, externí spolupráce – Klinika radiologie a nukleární medicíny

Dohledová komise

Složení dohledové komise, jejímž úkolem je dohlížet na proces HR Award, diskutovat výstupy Gap analýzy a akčního plánu, odsouhlasit klíčové dokumenty, aktivně podporovat proces získání HR Award.

prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

proděkanka pro výuku v preklinických oborech všeobecného lékařství a přijímací řízení, přednostka ústavu - Ústav patologické fyziologie

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie, přednostka katedry - Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Chcete se také zapojit do HR Award aktivit na LF MU? V následujících letech nás čeká práce na deseti zásadních tématech v oblasti péče o zaměstnance. Každá oblast má vlastní pracovní skupinu, do které se můžete zapojit a přímo ovlivnit připravované změny. Podívejte se na oblasti, najděte téma, které Vás zajímá a přidejte se do některé z pracovních skupin.

Chci se zapojit

  Kontakt

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info