prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie Lékařské fakulty
přednostka katedry – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence


kancelář: bud. 1/219
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1343
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Lékařská fakulta
Pracovní zařazení Proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie
Fakulta / Pracoviště MU Katedra ošetřovatelství a porodní asistenceLékařská fakulta
Pracovní zařazení Přednostka katedry
telefon 549 49 1343

Členství v akademických orgánech

Ediční rada (vědecká redakce) Lékařská fakulta
Kolegium děkana Lékařská fakulta
Komise pro technický rozvoj Lékařská fakulta
Oborová rada Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, Sociální lékařství (čtyřleté)
Porada vedení Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro simulace v medicíně Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro strategii ve vizuální prezentaci Lékařská fakulta
Rada garantů studijních programů Lékařská fakulta
Rada pro informační technologie Masarykova univerzita
Vědecká rada Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Katedra ošetřovatelství a porodní asistenceLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesorka
kancelář bud. 1/613aKamenice 126/3, 625 00 Brno
bud. 1/219Kamenice 126/3, 625 00 Brno
telefon 549 49 4515, 6601
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Institut biostatistiky a analýzLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesorka
Fakulta / Pracoviště MU Centrum pro rozvoj klinických kompetencíLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesorka
Fakulta / Pracoviště MU České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEBHC-KT)Lékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesorka

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 98239
Interní informace Inet MU IS MU