Organizační struktura

Organizační struktura

Organizační struktura

Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně

Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice

Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Dětská nemocnice

Teoretická pracoviště

Pracoviště nelékařských oborů

Jiná pracoviště

Oborové rady

 Oborová komise má totožné složení jako oborová rada, nebo ještě není ustavena.

Akademická centra

Účelem akademických center je podpora spolupráce akademických zaměstnanců v oblastech vědy, výzkumu a výuky. Jejich vznik, zánik a fungování stanovuje Organizační řád LF MU (stav k 1. 7. 2022).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info