Organizační struktura

Organizační struktura

Organizační struktura

Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně

Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice

Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Dětská nemocnice

Teoretická pracoviště

Pracoviště nelékařských oborů

Společná pracoviště s Úrazovou nemocnicí

Jiná pracoviště

Oborové rady

 Oborová komise má totožné složení jako oborová rada, nebo ještě není ustavena.

Poradní orgány děkana
Porada členů vedení
  • složená z proděkanů, tajemníka, předsedy AS LF MU a určených zaměstanců děkanátu
Vedoucí předmětových sekcí s proděkany pro studium
  • pro otázky organizace a obsahu výuky
Review Board
  • pro realizaci grantových projektů
Akademická centra

Účelem akademických center je podpora spolupráce akademických zaměstnanců v oblastech vědy, výzkumu a výuky.

Spin-off společnosti

MilkyWay be well s.r.o. je první spinn-off společností Lékařské fakulty MU, která přináší unikátní eHealth řešení pro měření úrovně duševního zdraví v organizacích založené na evidence-based medicíně a klinické praxi. Pro včasnou detekci hrozby a snížení rizika vzniku duševních problémů jednotlivců a celé organizace.

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. se v rámci svých aktivit zaměřuje především na oblast řízení projektů klinického výzkumu, real-world evidence (RWE) projekty, organizaci a management klinických studií, a to zejména neintervenčních klinických studií a zdravotnických registrů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info