Organizační struktura

Organizační struktura

Organizační struktura

Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně

Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice

Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Dětská nemocnice

Gynekologicko-porodnická klinika

Teoretická pracoviště

Jiná pracoviště

Oborové rady

 Oborová komise má totožné složení jako oborová rada, nebo ještě není ustavena.

Akademická centra

Účelem akademických center je podpora spolupráce akademických zaměstnanců v oblastech vědy, výzkumu a výuky. Jejich vznik, zánik a fungování stanovuje Organizační řád LF MU (stav k 1. 7. 2022).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info