Review board LF MU

O Review boardu

Cílem RB je minimalizovat rizika spojená s přípravou a realizací grantových projektů LF MU, maximalizovat pozitivní dopad projektů na rozvoj fakulty a zajistit efektivní alokaci fakultních zdrojů.

RB se schází alespoň jedenkrát měsíčně a projednává jak projektové záměry, tak projekty, které jsou již ve fázi realizace:

 • mezinárodní projekty (Horizont Evropa, Erasmus+, FM EHP Norsko apod.),
 • projekty financované z operačních programů,
 • vybrané národní projekty (TAČR, GAČR, JUNIOR STAR a EXPRO),
 • ostatní projekty s rozpočtem nad 15 mil Kč vč. DPH a 
 • projekty se spolufinancováním definovaným dotační výzvou.

Před podáním návrhu projektu

Navrhovatel projektu vyplní Projektový záměr a nejpozději 5 pracovních dní před zasedáním RB jej zašle na emailovou adresu vrablikova@med.muni.cz.

V průběhu zasedání RB představí navrhovatel záměr projektu členům RB se zaměřením na:

 • představení akademického týmu pro přípravu a případnou realizaci projektu,
 • zhodnocení kapacit pro realizaci projektu (personální, prostorové),
 • popis výstupů projektu s důrazem na konkrétní výstupy garantované LF MU,
 • popis přínosu projektu pro LF MU.

RB rozhodne o schválení či neschválení další přípravy a podání navrhovaného záměru.

V průběhu realizace projektu

V průběhu zasedání představí řešitel projektu členům RB stav řešení projektu se zaměřením na:

 • harmonogram projektu a plnění milníků projektu,
 • plnění cílů a výstupů projektu,
 • čerpání rozpočtu,
 • stav realizace veřejných zakázek, pokud je to relevantní,
 • zhodnocení spolupráce v rámci konsorcia, pokud je to relevantní,
 • rizika, která by mohla ohrozit řádnou realizaci projektu.

Pro přípravu podkladů má řešitel k dispozici šablonu prezentace.

RB rozhodne o doporučeních nebo opatřeních týkajících se realizovaného projektu.

Mgr. Martina Vráblíková

Koordinátorka

telefon: 549 49 3334
e‑mail:
Termíny zasedání

Termíny zasedání v jarním semestru 2024: 

30. 5. 2024
27. 6. 2024

  

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info