Cestovní příkaz

Před cestou

Chystáte se vyjet na pracovní cestu tuzemskou či zahraniční, hrazenou z finančních zdrojů národních či mezinárodních projektů? Přijměte podrobnější návod k vyplnění požadovaných informací. Pokud budete při vyplňování potřebovat pomoci neváhejte mě kontaktovat. Při založení cestovního příkazu samostatně, v závěru prosím volte "Průběžně uložit". Vše zkontroluji, proberu se správcem projektu a předám ke schválení.

Děkuji za spolupráci

 • Účel cesty

  Uveďte stručně, zda se jedná o stáž, konferenci, pracovní pobyt, seminář, kurz, kongres, jednání aj. Můžete zadat název akce a případně uvést, jde-li o "aktivní účast". 

 • Pracovní poměr

  Pokud jich máte více, můžete vybrat z nabízených možností.

 • Cestu platí

  Zde je možné vybrat hospodářské středisko, které bude platit cestu. HS Lékařská fakulta.

 • Termín cesty (datum a čas)

  Jedná se o plán, datum a čas plánovaného začátku cesty + datum a čas plánovaného konce cesty. Je dobré počítat s rezervou, pokud zatím nemáte koupené jízdenky (letenky). Nenechávejte časový údaj na 00:00, 23:59. Je potřeba ho upravit alespoň na 00:05 a 23:55.

 • Nástupní místo

  Odkud plánujete vyjíždět a nárokovat si jízdné? Z bydliště či z pracoviště? Nevyberete si z nabízených variant? Zadejte vámi požadovanou ulici, číslo popisné, směrovací číslo a město.

 • Cíl cesty

  Je potřeba zaškrtnou, zda se jedná o tuzemskou či zahraniční cestu. V druhém případě vyberte stát a do kolonky "Místo jednání" napište jen město.

 • Místo ukončení

  Kde plánujete cestu ukončit? Doma či na pracovišti? Obě varianty se vám nabídnou pro výběr.

 • Poznámka pro schvalovatele

  Není povinná. V případě potřeby je tento text vidět při schvalování cestovního příkazu.

 • Příloha

  Toto místo je určené pro nahrání programu, posteru, pozvánky aj.

 • Doprava

  Pokud si při plánování nejste jisti, jaké dopravní prostředky budete muset využít, můžete vybrat více variant. Položku „jiná“ použijte např. pro plánování MHD.
  U použití vozidla je nutné doložit velký technický průkaz, vyjádřit se k absolvování školení řidičů, k havarijnímu pojištění a k platbě silniční daně - to vše stačí poslat na mail cubova@med.muni.cz.

 • Spolucestující

  Pojede kolega s Vámi či Vy s někým? Můžete pomocí UČO či Příjmení přidat spolucestujícího. Když navíc zaškrtnete "Zpřístupnit spolucestujícím data z tohoto cestovního příkazu", usnadníte mu práci - automaticky se mu nabídne při zadávání cestovního příkazu Váš předvyplněný.
  Stejnou funkci lze následně využít i při vyúčtování.

 • Finanční kontrola

  Zde nechávejte vždy zaškrtnutou první variantu. V případě, že si nejste jisti finančními zdroji, neváhejte nás kontaktovat.

 • Finanční zdroje

  Zde je potřeba zadat číslo zakázky, pracoviště, podzakázky, činnost a fakultní účet. Ne vždy je to jasné, proto je lepší konzultace. 

 • Náklady cesty

  Stravné se vypočítává automaticky podle uvedené délky cesty. Zaškrtnutím "snídaně", "oběda", "večeře" se Vám výpočet krátí. Z důvodu toho, že jde o plán a realita může být jiná, raději nezaškrtávám, nechám schválit maximální možné stravné a dle skutečnosti pak spolu vyúčtujeme. 

  V případě, že budete mít účetní doklady (faktury), které budou před cestou hrazeny LF MU, uveďte je do kolonky „Související náklady“.

  Náklady, které si uhradíte sami v souvislosti s pracovní cestou, Vám budou vyúčtovány po uskutečněné cestě, po doložení originálů daňových dokladů vč. potvrzení o úhradě (výpis transakce z bankovního účtu).

 • Zálohy

  Pokud požadujete zálohu, uveďte částku a měnu, ve které si ji budete chtít vyzvednout na pokladně. V opačném případě zaškrtněte druhou možnost "Nepožaduji zálohu".

 • Průběžně uložit

  Po vyplnění všech požadovaných údajů volte tuto ikonku. Cestovní příkaz naše oddělení zkontroluje a předá ke schválení.

  Bez popisku

Kde cestovní příkaz najdu?

Inet.muni.cz  sekce Ekonomika a účetnictví  Služební cesty  Správa cestovních příkazů

Založit cestovní příkaz

Po cestě

Vrátili jste se z pracovní cesty tuzemské či zahraniční hrazené z finančních zdrojů národních či mezinárodních projektů? Zde naleznete potřebné informace, jaké dokumenty a doklady jsou nutné doložit k uzavření, elektronicky a fyzicky do mých rukou. Při vyplnění údajů o cestě samostatně, v závěru prosím vždy volte "Průběžně uložit". Po doručení dokladů, vše zkontroluji, proberu se správcem projektu a předám ke schválení.

Děkuji za spolupráci

 • Zpráva o cestě

  Uveďte, co bylo hlavní obsahovou náplní Vaší cesty, souvislost s projektem, název a číslo projektu. (Pokud si nejste jisti s daty k projektu, neuvádějte, doplním s pomocí správce rozpočtu.) Časový údaj o skutečném začátku a konci cesty. Vyjádření se k poskytnuté stravě v rámci ubytování či v rámci programu.
  Vše stačí zaslal jako text v e-mailové zprávě.

 • Doklady a dokumenty

  K vyúčtování pracovní cesty je potřeba doručit originály dokladů související s náklady za jízdné, ubytování, parkovné aj. Pokud platíte hotově, uchovejte si pokladní doklad, pokud kartou, dodejte nám výpis transakce z účtu.
  Dále dokumenty jako je program, abstrakt, průzkum trhu v některých případech.

 • Průběžně uložit

  Pokud vyplňujete údaje samostatně, volte v závěru tuto ikonku. Cestovní příkaz naše oddělení zkontroluje s dodanými doklady a předá ke schválení. 

  Bez popisku

Kde cestovní příkaz najdu?

Inet.muni.cz  sekce Ekonomika a účetnictví  Služební cesty  Správa cestovních příkazů Čekající na vyplnění

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info