Chci získat grant

V každé fázi Vaší vědecké kariéry můžete svůj výzkum podpořit různými projektovými schématy, ať už se jedná o granty individuální či kolaborativní. Následující grafické přehledy vám usnadní orientaci v nabídce grantových možností vhodných od začínajícího výzkumníka (R1), uznaného výzkumníka (R2), zkušeného výzkumníka (R3) až po vedoucího výzkumníka (R4).

Projektové dráhy kolaborativních projektů

Tabulka znázorňuje potenciální dráhy kolaborativních projektů, které jsou zaměřené na spolupráci více výzkumníků či týmů zapojených do konsorcií, a je rozděleno na oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu a vzdělávání.

Bez popisku

Projektové dráhy individuálních projektů

Tabulka představuje možnosti individuálních projektů, které podporují individuální rozvoj vaší nezávislé vědecké kariéry v rámci vašeho výzkumného tématu s rozdělením na projekty evropské, národní a interní.

Cesta od nápadu k úspěšně realizovanému projektu vyžaduje kreativní práci řešitelského týmu podpořenou informačním, metodickým a administrativním servisem pracovníků projektové podpory. Jaké základní kroky Vás v přípravě a realizaci projektu čekají a jak Vám pomůžeme s jejich zvládnutím?

   Mám nápad

Projektový záměr s Vámi zkonzultujeme a navrhneme možnosti podání žádosti do některého z grantových schémat.

   Začínám připravovat projekt

Ve spolupráci s Vámi připravíme návrh záměru projektu, který musí projít fakultním schvalovacím procesem. Následně Vás provedeme přípravou projektové žádosti. Komunikujeme s poskytovateli dotace a podrobně Vám vysvětlíme vše, co Vás bude zajímat. Poskytneme Vám metodickou podporu.

  Mám připravenou projektovou žádost

Pomůžeme vám s podáním projektové žádosti včetně všech souvisejících příloh. Budeme Vám nápomocni u nezbytných administrativních kroků.

  Čekám na rozhodnutí o financování

Sledujeme stav podaných projektových žádostí a průběžné výsledky hodnocení. U projektů, které nejsou doporučeny k financování, analyzujeme výsledné hodnocení.

  Projekt je navržen k financování

Provedeme Vás celým procesem vedoucím k zahájení realizace projektu (podpis grantové či konsorciální smlouvy, změny v projektu, úprava rozpočtu, personální a ekonomická agenda projektu atp.).

  Realizuji projekt

Během realizace projektu poskytujeme administrativní, metodickou a ekonomickou podporu, jejímž cílem je bezproblémový průběh realizace a naplnění výstupů projektu.

Kontaktujte nás

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info