Chci získat grant

Cesta od nápadu k úspěšně realizovanému projektu vyžaduje kreativní práci řešitelského týmu podpořenou informačním, metodickým a administrativním servisem pracovníků projektové podpory. Jaké základní kroky Vás v přípravě a realizaci projektu čekají a jak Vám pomůžeme s jejich zvládnutím?

   Mám nápad

Projektový záměr s Vámi zkonzultujeme a navrhneme možnosti podání žádosti do některého z grantových schémat.

   Začínám připravovat projekt

Ve spolupráci s Vámi připravíme návrh záměru projektu, který musí projít fakultním schvalovacím procesem. Následně Vás provedeme přípravou projektové žádosti. Komunikujeme s poskytovateli dotace a podrobně Vám vysvětlíme vše, co Vás bude zajímat. Poskytneme Vám metodickou podporu.

  Mám připravenou projektovou žádost

Pomůžeme vám s podáním projektové žádosti včetně všech souvisejících příloh. Budeme Vám nápomocni u nezbytných administrativních kroků.

  Čekám na rozhodnutí o financování

Sledujeme stav podaných projektových žádostí a průběžné výsledky hodnocení. U projektů, které nejsou doporučeny k financování, analyzujeme výsledné hodnocení.

  Projekt je navržen k financování

Provedeme Vás celým procesem vedoucím k zahájení realizace projektu (podpis grantové či konsorciální smlouvy, změny v projektu, úprava rozpočtu, personální a ekonomická agenda projektu atp.).

  Realizuji projekt

Během realizace projektu poskytujeme administrativní, metodickou a ekonomickou podporu, jejímž cílem je bezproblémový průběh realizace a naplnění výstupů projektu.

Kontaktujte nás

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info