Věda a výzkum

Vědecko-výzkumné aktivity LF MU jsou velmi rozmanité, jsou rozkročeny nad vědními obory klinické medicíny a základního medicínského výzkumu, vědecká činnost pokrývá prakticky celé spektrum biomedicínského výzkumu.

Koexistence výzkumu v klinické a základní medicíně na LF MU napomáhá přímé translaci výsledků základního výzkumu do klinické praxe. V klinické praxi nacházejí uplatnění inovativní diagnostické, terapeutické a operační postupy. 

Aplikační potenciál výzkumu podporuje zázemí vlastní excelentní infrastruktury. Jedná se zejména o národní autoritou (Státním ústavem pro kontrolu léčiv) certifikované čisté prostory ACIU pro výrobu somatobuněčných léčivých přípravků (Advanced Cell Immunotherapy Unit), které umožnily realizaci unikátních klinických studií s využitím pacientských dendritických buněk v dětské onkologii (ve spolupráci s FN Brno) a další v oblasti diabetologie a léčby bulózní dermatitidy. Na LF MU dále sídlí CZECRIN - Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu, národní koordinátor evropské sítě ECRIN pro podporu akademických klinických studií, díky kterému LF MU organizuje četné akademické klinické studie externích zadavatelů, což umožňuje zavádění nových léčebných postupů do klinické praxe. V neposlední řadě pak LF provozuje vlastní zařízení laboratorních zvířat, akreditované pro práci s GMO zvířaty. Pro interní i externí vědeckovýzkumné účely jsou zde chovány transgenní kmeny i běžné kolonie myší pro základní i aplikovaný klinický výzkum. Centrum léčivých rostlin je speciální botanickou zahradou LF MU, která se zaměřuje na nekomerční pěstování léčivých rostlin pro vědeckovýzkumné účely. 

700+

článků ročně

70+

vědecko-výzkumných pracovišť

10+

výzkumných skupin

Intenzivní spolupráce probíhá s interními i externími partnery v rámci brněnského výzkumného prostoru – PřF MU, CEITEC MU, Fakultní nemocnicí Brno, Fakultní nemocnicí u sv. Anny (vč. ICRC), Masarykovým onkologickým ústave,, Akademií věd (např. Biofyzikálním ústavem, Ústavem přístrojové techniky, Psychologickým ústavem) a dalšími.

Vybudovaná je též rozsáhlá zahraniční spolupráce jak ve výzkumu, tak v uskutečňování doktorských programů. Strategickým záměrem LF MU je podporovat zapojení zahraničních vědeckých pracovníků do stávajících i nově vznikajících výzkumných týmů. Ke kultivaci výzkumného prostředí patří implementace zásad Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, které v dubnu 2021 vyústilo v získání HR Excelence in Research Award.

Jako zásadní je vnímána podpora juniorských výzkumníků a studentských vědeckých aktivit, zejména ve formě extenzivní vědecké přípravy pregraduálních studentů všeobecného lékařství (P-Pool program), projektů pregraduálních i postgraduálních studentů podpořených z programu Specifického výzkumu. Pravidelně se na LF MU koná Studentská vědecká konference.

Originální výsledky vědců z LF MU jsou pravidelně publikovány v prestižních mezinárodních časopisech (např. Cancer Cell, Leukemia, Lancet Haematology, Molecular Cell, Bone, Stem Cells, Stroke).

„Je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše.“

Hippokrates

  Aktuálně z vědy a výzkumu

Přihlaste se do Yammerové skupiny Věda a výzkum na LF MU a neunikne vám nic, co se na poli vědy a výzkumu šustne.

Yammer Věda a výzkum na LF MU

  Kontakt

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info