Vědecko-výzkumné aktivity LF MU pokrývají prakticky celé spektrum biomedicíny, od základního medicínského výzkumu až po klinickou medicínu. Uplatnění nachází zejména inovativní diagnostické, terapeutické a operační postupy. Tomu kromě úzkého propojení s klinickými pracovišti napomáhá i zázemí vlastní excelentní infrastruktury - Centrum excelence CREATIC, CZECRIN - Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu, Zařízení laboratorních zvířat, Centrum léčivých rostlin

700

článků ročně

74

výzkumných pracovišť

27

Výzkumných skupin

V rámci brněnského výzkumného prostoru úzce spolupracujeme s interními i externími partnery – PřF MU, CEITEC MU, Fakultní nemocnicí Brno, Fakultní nemocnicí u sv. Anny, ICRC, Masarykovým onkologickým ústavem, Akademií věd a dalšími. Ve výzkumu i doktorském studiu spolupracujeme i s mnoha mezinárodními institucemi a organizacemi. 

Originální výsledky našich vědců jsou pravidelně publikovány v prestižních mezinárodních časopisech (např. Cancer Cell, Leukemia, Lancet Haematology, Molecular Cell, Bone, Stem Cells, Stroke).

Strategickými prioritami fakulty v oblasti vědy a výzkumu je podpora juniorských výzkumníků, studentských vědeckých aktivit a zapojení zahraničních vědeckých pracovníků do stávajících i nově vznikajících výzkumných týmů.

Jsme nositeli HR Excelence in Research Award a členy mezinárodních organizací OrpheusSpark Global

  research@med.muni.cz

Mgr. Jana Sedláková

Vedoucí Oddělení pro vědu a kvalitu

telefon: 549 49 6480
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info