Vědecká integrita

Základními pilíři vědecké integrity jsou etické jednání, spolehlivost, čestnost, respekt a zodpovědnost. Dobrá praxe ve výzkumu by měla na těchto pilířích pevně stát.

Vědci by si měli být vědomi své společenské zodpovědnosti a s finančními prostředky, pocházejícími převážně z veřejných zdrojů, by měli nakládat zodpovědně a efektivně a usilovat o výsledky, které přinesou užitek široké veřejnosti.

Úcta k hodnotám vědecké integrity a akademické etiky patří ke strategickým prioritám Masarykovy univerzity. Proto jsme od roku 2017 členy Evropské sítě pro akademickou integritu (ENAI)

  • Etické jednání v souladu s oborovými etickými standardy
  • Důvěra široké veřejnosti i vzájemná důvěra mezi vědci
  • Spolehlivost v zajištění kvality výzkumu, metodologii, analýzách a využití zdrojů
  • Čestnost a transparentnost ve výzkumu ve všech jeho fázích
  • Respekt ke kolegům, autorským právům, účastníkům výzkumu, společnosti i životnímu prostředí
  • Zodpovědnost za všechny fáze výzkumné činnosti, za jeho řízení a organizaci a výsledky
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info