Hodnocení vědy

Hodnocení vědy na LF MU probíhá na několika různých úrovních, v závislosti na konkrétním účelu a využití výsledků této evaluace.  Mozaika výsledků jednotlivých evaluací poskytuje ucelený obraz o vědeckovýzkumné činnosti a publikačním výkonu. Výstupy evaluací představují informace nezbytné pro další strategické směřování fakulty ve vědě a výzkumu a rovněž cennou zpětnou vazbu pro instituci, výzkumné skupiny i jednotlivce. 

Na fakultní úrovni je proces evaluací metodicky řízen proděkanem pro vědu, administrativně jej zaštiťuje Oddělení pro vědu a kvalitu.

Institucionální hodnocení a bibliometrický servis na univerzitní úrovni profesionálně zajišťuje Centrum pro scientometrickou podporu při Odboru výzkumu rektorátu MU.

Úrovně hodnocení

  Kontakt

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info