Členové vedení fakulty

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

proděkan pro anglické studium a internacionalizaci Lékařské fakulty
přednosta kliniky – Ortopedická klinika

telefon: 549 49 1301
e‑mail:

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

proděkan pro vědu a doktorské studium Lékařské fakulty
přednosta kliniky – Psychiatrická klinika

telefon: 532 23 2057, 3706
e‑mail:

prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

proděkanka pro výuku v preklinických oborech všeobecného lékařství Lékařské fakulty
přednostka ústavu – Ústav patologické fyziologie

telefon: 549 49 1338
e‑mail:

prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

proděkanka pro zubní lékařství a akademické záležitosti Lékařské fakulty
přednostka kliniky – Stomatologická klinika

telefon: 543 183 406
e‑mail:

doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství Lékařské fakulty
ředitel SIMU – Centrum pro rozvoj klinických kompetencí
přednosta kliniky – Klinika dětské anesteziologie a resuscitace

telefon: 532 23 4261
e‑mail:

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

proděkan pro rozvoj, vnější vztahy a pediatrické obory Lékařské fakulty
přednosta kliniky – Klinika dětské onkologie

telefon: 532 23 4600, 4614
e‑mail:

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie Lékařské fakulty
přednostka katedry – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

telefon: 549 49 1343
e‑mail:

MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.

proděkan pro legislativu a specializační vzdělávání Lékařské fakulty

telefon: 543 185 839
e‑mail:

Mgr. Jana Fialová, Ph.D.

proděkanka pro záležitosti studentů Lékařské fakulty

telefon: 549 49 3409
e‑mail:

Ing. Michal Sellner

tajemník Lékařské fakulty
tajemník fakulty – Správní pracoviště

telefon: 549 49 1302
e‑mail: