Členové vedení fakulty

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

Děkan Lékařské fakulty MU


telefon: 549 49 1301
e‑mail:

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Proděkan pro vědu, doktorské studium a organizační rozvoj LF MU

telefon: 532 23 2057, 3706
e‑mail:

prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

Proděkanka pro výuku v preklinických oborech všeobecného lékařství a přijímací řízení LF MU

telefon: 549 49 1338
e‑mail:

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Proděkan pro specializační vzdělávání a vnější vztahy LF MU

telefon: 532 23 4600, 4614
e‑mail:

prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Proděkanka pro zubní lékařství LF MU

telefon: 543 183 406
e‑mail:

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Proděkan pro kvalifikační rozvoj a akademické záležitosti LF MU

telefon: 532 23 3105
e‑mail:

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

Proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství

telefon: 532 23 4261
e‑mail:

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie LF MU

telefon: 549 49 1343
e‑mail:

doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D.

Proděkan pro anglické studium a internacionalizaci

telefon: 532 23 2451
e‑mail:

Mgr. Jana Fialová, Ph.D.

Proděkanka pro záležitosti studentů LF MU

telefon: 549 49 3409
e‑mail:

Ing. Michal Sellner

Tajemník LF MU

telefon: 549 49 1302
e‑mail:

Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.

Právník

telefon: 549 49 1324
e‑mail: