prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

proděkan pro vědu, doktorské studium a organizační rozvoj LF Lékařské fakulty


telefon: 532 23 2057, 3706
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Lékařská fakulta
Pracovní zařazení Proděkan pro vědu, doktorské studium a organizační rozvoj LF
Fakulta / Pracoviště MU Psychiatrická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Přednosta kliniky

Členství v akademických orgánech

Knihovní komise Lékařská fakulta
Kolegium děkana Lékařská fakulta
Komise pro technický rozvoj Lékařská fakulta
Oborová komise Experimental and applied pharmacology
Experimentální a aplikovaná farmakologie
Neurosciences
Neurovědy
Psychiatrie
Psychiatry
Oborová rada Clinical psychology
Farmakologie
Klinická psychologie
Neurosciences
Neurovědy
Pharmacology
Psychologie
Psychology
Porada vedení Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro HR Award Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro infrastrukturu Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro simulace v medicíně Lékařská fakulta
Vědecká rada Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Psychiatrická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení profesor
Telefon 532 23 2057, 3706
E-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 54879
Interní informace Portál MU IS MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info