prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

proděkanka pro výuku v preklinických oborech všeobecného lékařství a přijímací řízení Lékařské fakulty


kancelář: bud. A18/229
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4525
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Základní údaje

Akademické a řídicí funkce

Fakulta / Pracoviště MU Lékařská fakulta
Pracovní zařazení proděkanka pro výuku v preklinických oborech všeobecného lékařství a přijímací řízení
Fakulta / Pracoviště MU Ústav patologické fyziologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení přednostka ústavu
Kancelář bud. A18/229Kamenice 753/5, Bohunice, Brno
Telefon 549 49 1338
Fakulta / Pracoviště MU Výzkumná skupina Kateřiny Kaňkové: Molekulární patofyziologie diabetických komplikacíLékařská fakulta
Pracovní zařazení vedoucí výzkumné skupiny

Členství v akademických orgánech

Ediční rada (vědecká redakce) Lékařská fakulta
Knihovní komise Lékařská fakulta
Kolegium děkana Lékařská fakulta
Komise pro technický rozvoj Lékařská fakulta
Oborová komise Pathological Physiology
Patologická fyziologie
Oborová rada Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry
Porada vedení Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro infrastrukturu Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro strategii a data ve vizuální prezentaci Lékařská fakulta
Rada garantů studijních programů Lékařská fakulta
Rozvrhová komise Lékařská fakulta
Vědecká rada Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Výzkumná skupina Kateřiny Kaňkové: Molekulární patofyziologie diabetických komplikacíLékařská fakulta
Pracovní zařazení profesorka
Kancelář bud. A18/229Kamenice 753/5, Bohunice, Brno
Telefon 549 49 4525
E-mail
Fakulta / Pracoviště MU Ústav patologické fyziologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení profesorka
Fakulta / Pracoviště MU Ústav simulační medicínyLékařská fakulta
Pracovní zařazení profesorka

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 2524
Interní informace Portál MU IS MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info