prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

proděkanka pro výuku v preklinických oborech všeobecného lékařství a přijímací řízení Lékařské fakulty
přednostka ústavu – Ústav patologické fyziologie


kancelář: bud. A18/229
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1338
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Lékařská fakulta
Pracovní zařazení Proděkanka pro výuku v preklinických oborech všeobecného lékařství a přijímací řízení
Fakulta / Pracoviště MU Ústav patologické fyziologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Přednostka ústavu
telefon 549 49 1338

Členství v akademických orgánech

Ediční rada (vědecká redakce) Lékařská fakulta
Knihovní komise Lékařská fakulta
Kolegium děkana Lékařská fakulta
Komise pro technický rozvoj Lékařská fakulta
Oborová komise Patologická fyziologie, Pathological Physiology
Oborová rada Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie, Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry
Porada vedení Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro infrastrukturu Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro strategii ve vizuální prezentaci Lékařská fakulta
Rada garantů studijních programů Lékařská fakulta
Rozvrhová komise Lékařská fakulta
Vědecká rada Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Ústav patologické fyziologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesorka
kancelář bud. A18/229Kamenice 753/5, 625 00 Brno
telefon 549 49 4525
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 2524
Interní informace Portál MU IS MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info