prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

proděkanka pro výuku v preklinických oborech všeobecného lékařství Lékařské fakulty


kancelář: bud. A18/308
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4525
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Lékařská fakulta
Pracovní zařazení Proděkanka pro výuku v preklinických oborech všeobecného lékařství
Fakulta / Pracoviště MU Ústav patologické fyziologie Lékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupkyně přednosty ústavu

Členství v akademických orgánech

Ediční rada (vědecká redakce) Lékařská fakulta
Knihovní komise Lékařská fakulta
Kolegium děkana Lékařská fakulta
Komise pro technický rozvoj Lékařská fakulta
Oborová komise Pathological Physiology , Patologická fyziologie
Oborová rada Fyziologie a patologická fyziologie (čtyřleté) , Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie , Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry
Porada vedení Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL Lékařská fakulta
Rada garantů studijních programů Lékařská fakulta
Redakční rada časopisu MUNI.CZ Masarykova univerzita
Vědecká rada Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Ústav patologické fyziologie Lékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesorka
Kancelář bud. A18/308Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Telefon 549 49 4525
E-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 2524
Interní informace Inet MU IS MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info