prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

proděkanka pro výuku v preklinických oborech všeobecného lékařství a přijímací řízení Lékařské fakulty


kancelář: bud. A18/229
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4525
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Patologická fyziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 12. 2005
Datum ukončení řízení 1. 4. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Role genetické variability v patogenezi diabetických komplikací
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jan Škrha, CSc. (UK Praha-1.lékařská fakulta)
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. (UK Praha-1.lékařská fakulta)
doc. MUdr. Oliver Rácz, CSc., mim.prof. (UPJŠ Košice-Lékařská fakulta)
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Jan Škrha, CSc. (UK Praha -1. Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. (UK Praha -1. Lékařská fakulta)
doc. MUdr. Oliver Rácz, CSc., mim.prof. (UPJŠ Košice-Lékařská fakulta)
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Patologická fyziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 28. 5. 2009
Datum ukončení řízení 8. 12. 2010
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 12. 2009
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
prof. MUDr. Jan Škrha, CSc. (UK Praha-1.lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc. (UP Olomouc - lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 12. 2009
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 16. 3. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info