prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

přednosta kliniky – Klinika dětské anesteziologie a resuscitace
proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství Lékařské fakulty
ředitel SIMU – Centrum pro rozvoj klinických kompetencí


mobil: 725 051 839
telefon: 532 23 4261
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Lékařská fakulta
Pracovní zařazení Proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství
Fakulta / Pracoviště MU Klinika dětské anesteziologie a resuscitaceLékařská fakulta
Pracovní zařazení Přednosta kliniky
Fakulta / Pracoviště MU Centrum pro rozvoj klinických kompetencíLékařská fakulta
Pracovní zařazení Ředitel SIMU

Členství v akademických orgánech

Kolegium děkana Lékařská fakulta
Komise pro pediatrickou specializaci Lékařská fakulta
Komise pro technický rozvoj Lékařská fakulta
Oborová rada Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie, Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management
Porada vedení Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro simulace v medicíně Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro strategii ve vizuální prezentaci Lékařská fakulta
Rada garantů studijních programů Lékařská fakulta
Rozvrhová komise Lékařská fakulta
Vědecká rada Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Klinika dětské anesteziologie a resuscitaceLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesor
telefon 532 23 4261, 725 051 839
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Centrum pro rozvoj klinických kompetencíLékařská fakulta
Pracovní zařazení Ředitel SIMU
Fakulta / Pracoviště MU Oddělení pro rozvoj a projektovou podporuLékařská fakulta
Pracovní zařazení Ředitel SIMU
Fakulta / Pracoviště MU Oddělení pro rozvoj a projektovou podporuLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesor

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 203027
Interní informace Portál MU IS MU