prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC

proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství Lékařské fakulty


korespondenční adresa:
Černopolní 212/9, 662 63 Brno

kancelář: bud. F37/511
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1351, 725 051 839
e‑mail: ,
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 25. 11. 2015
Datum ukončení řízení 1. 6. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Význam nových anesteziologických postupů a anesteziologik v rámci mezioborové spolupráce na porodním sále
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. (3. LF UK a FNKV Praha)
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. (2. Lékařská fakulta UK a FN Motol Praha)
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D. (Krajská nemocnce T. Bati, Zlín)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 4. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA (2. Lékařská fakulta UK, Praha)
Členové prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. (1. LF UK a VFN Praha)
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. (UNLP a LF UPJŠ Košice, SR)
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. (1. LF UK a VFN Praha)
prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. (Lékařská fakulta UK, Plzeň)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 4. 2016
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 28. 2. 2018
Datum ukončení řízení 17. 6. 2020
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 11. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. (UNLP a LF UPJŠ Košice, SR)
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA (2. Lékařská fakulta UK, Praha)
prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA (KARIM FN a LF UP Olomouc)
prof. Kai Zacharowski (University Hospital Frankfurt)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 1. 2019
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 8. 10. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info