Vědecké publikování

Vědecké publikování patří ke klíčovým prostředkům vědecké komunikace. Dodržování principů etiky a zásad dobré publikační praxe je nezbytné pro zajištění kvality a integrity vědecké práce a přispívá k utváření obrazu vědce i celé univerzity.

Proč je důležité mít ORCID? Přečtěte si zde.

Vědecká identita

Ke spolehlivému přiřazení publikací a dalších výsledku vědecko-výzkumné práce doporučujeme autorům využívat tzv. autorské identifikátory. Jedinečné a trvalé identifikátory umožní spolehlivou identifikaci autora i v případě různých forem zápisu, shody nebo změny jména, různých forem afiliací a případných chyb. Masarykova univerzita velmi doporučuje vědcům zřízení identifikátoru ORCID nebo ResearcherID. Po založení vložte svůj identifikátor do IS a udržujte svůj profil aktualizovaný. Identifikátory ORCID a ResearcherID lze vzájemně propojit a předávat informace o publikacích, není tedy třeba vyplňovat každý profil jednotlivě. Problematiku trvalých identifikátorů na MU upravuje pokyn MU č. 1/2021.

ORCID

ORCID (Open Researcher & Contributor ID) je persistentní digitální identifikátor vědce poskytovaný bezplatně neziskovou organizací ORCID. Registrace a vytvoření identifikátoru je možné na webu ORCID (návod zde).

ResearcherID

ResearcherID je unikátní identifikátor vědce poskytovaný společností Clarivate Analytics, dostupný na platformě Publons. Identifikátor je propojen s databází Web of Science – po spárování publikací z WoS může autor sledovat další ukazatele (h-index, citovanost apod.) Identifikátor může být přiřazen autorům s alespoň jednou publikací na Web of Science. Pro přiřazení ResearcherID je nutná registrace v Publons (návod zde).

Predátorské časopisy

Tzv. predátorské časopisy/vydavatelství zneužívají principu publikování v režimu Open Access k vlastnímu obohacení za využití pochybných nebo podvodných praktik. Primárním cílem těchto časopisů/vydavatelství je vybírání autorských poplatků bez ohledu na kvalitu publikovaných výsledků. Mezi typické znaky těchto časopisů patří např. velmi krátké nebo fiktivní recenzní řízení, nepravdivé údaje o členech redakční rady, neúplné údaje o autorských poplatcích, odkazování na pochybné metriky, časté zasílání spamu apod.

Publikování v těchto časopisech významně snižuje důvěryhodnost autora i celé instituce. Doporučujeme tedy důkladně zvážit, ve kterých časopisech bude autor publikovat. Tipy, jak tyto predátory rozpoznat, najdete zde.

Autoři z kampusových pracovišť mohou využít službu Knihovny univerzitního kampusu Prověřit k ověření dodržování principů transparentnosti a dobré praxe vědeckých časopisů.

Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích - příručky

Příručka pro studenty:

Jak se vyhnout plagiátorství

Příručka pro akademické pracovníky:

Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích

Všechny výstupy a informace o projektech Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích a Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení naleznete na www.akademickaetika.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info