Publikační fond

Cílem tohoto nástroje je podpora excelentních publikací autorů z Lékařské fakulty MU. Účelem fondu je pokrytí publikačních nákladů v roce 2024, za předpokladu splnění níže uvedených pravidel. Žádost se předkládá prostřednictvím formuláře v Úřadovně IS MU. Návod pro podání žádosti naleznete ZDE.

Kritéria:

*Prevence predátorství - vzhledem k objevujícím se novým modelům predátorského jednání vydavatelů doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost podezřelým znakům odporujícím principům dobré praxe vědeckého publikování, především pak časopisům, které publikují velké množství prací v tzv. special issues.

Způsobilé náklady:

Způsob proplácení:

Schválené způsobilé náklady budou propláceny Ekonomickým oddělením LF na základě zaslaného daňového dokladu (faktury) vystaveného na Masarykovu univerzitu Lékařskou fakultu (tzn. na faktuře bude uvedeno: Masarykova univerzita Lékařská fakulta, Kamenice 5, 625 00 Brno včetně uvedení VAT: CZ00216224).

Podat žádost

  Kontakt:

Mgr. Tereza Miškechová

referentka pro výzkum a vývoj – Oddělení pro vědu a kvalitu


telefon: 549 49 5405
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info