Open Science

V rámci projektu HR4MUII probíhá v současné době na MU aktivita Restart a strategické nastavení OA/FAIR data (Open Science) na MU, jejímž cílem je nastavení nové univerzitní strategie Open Science, podpora výzkumných pracovníků v oblasti Open Science a školení podpůrného aparátu. Mezi služby poskytované výzkumníkům patří:

Web Open Science na MU

Strategie Open Science

1. 11. 2022 byla vedením univerzity přijata Strategie Open Science MU 2022-2028. Jedná se o komplexní koncepci implementace Open Science na MU pro období 2022-2028. Součástí strategie jsou akční plány, které obsahují konkrétní kroky, které jsou nezbytné k efektivní aplikaci celé strategie.

Strategie Open Science 2022-2028 Akční plán 2022-2024

 

 

Vzdělávání

O chystaných školeních, workshopech a dalších akcích pro výzkumné pracovníky i administrativní podporu budeme informovat v sekci Aktuality a na webu Open Science @MUNI.

V případě zájmu o individuální školení pro některou z oblastí Open Science kontaktujte fakultní metodiky nebo univerzitního manažera Open Access.

Záznam ze semináře Správa výzkumných dat na LF (9. 11. 2022)

 

 

Slevy pro publikovaní v Open Access na MU

V roce 2023 má MU prostřednictvím Národního centra pro EIZ CzechELib uzavřeny smlouvy s vybranými vydavateli.

Korespondenční autoři z MU mohou využít neomezené bezplatné publikování v režimu Open Access u vybraných vydavatelů.

Cambridge University Press - podmínky využití

Oxford University Press - podmínky využití

Karger - podmínky využití

Kompletní přehled voucherů a slev u vydavatelů naleznete na webu Open Science MUNI.

 

  Fakultní metodici Open Science

Lékařská fakulta

Bez popisku

Knihovna univerzitního kampusu

  Univerzitní manažer Open Science

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info