HR Award

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity zahájila v návaznosti na dlouhodobý záměr rozvoje přípravné práce na získání prestižního evropského certifikátu HR Excelence in Research Award.

Tento certifikát uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které stávajícím i potenciálním zaměstnancům zaručují profesionální, otevřené a etické pracovní prostředí tím, že implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers). Instituce pravidelně dokládá, že naplňuje podmínky pro kvalitní řízení lidských zdrojů podle Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

O tuto certifikaci usiluje také Lékařská fakulta ve spolupráci s ostatními fakultami MU. Cílem je implementovat strategii lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky, která bude v souladu s Doporučením Evropské komise 2005/251/EC o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a o Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Klíčovými body jsou:

Přínosy implementace HRS4R budou:

Realizační tým

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

proděkan pro vědu, doktorské studium a organizační rozvoj Lékařské fakulty
přednosta kliniky – Psychiatrická klinika

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

děkan Lékařské fakulty
přednosta kliniky – Ortopedická klinika

Ing. Michal Sellner

tajemník Lékařské fakulty
tajemník fakulty – Správní pracoviště

Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.

Vedoucí právního oddělení

Mgr. Petra Voráčová, MBA

HR manažerka - HR Award

prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

proděkanka pro zubní lékařství Lékařské fakulty
přednostka kliniky – Stomatologická klinika

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie Lékařské fakulty
přednostka katedry – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Ing. Ivana Janáčková

Vedoucí personálního oddělení

Ing. Jana Nová, PhD., MBA

Personální manažerka HR Award Rektorát

Základní časová osa realizace

 • 03-11/2019

  Příprava projektu

 • 11–12/2019

  Přihlášení se k principům Charty a Kodexu

 • 01–10/2020

  Provedení interní GAP analýzy a příprava akčního plánu (AP)

 • 11–12/2020

  Odeslání GAP analýzy a AP na Evropskou komisi

 • 01–02/2021

  Předpokládané udělení ocenění HR Award

 • 2019–2025

  Implementace kroků AP po získání ocenění HRS4R

 • 2 roky po získání ocenění

  Vnitřní hodnocení původní GAP analýzy a AP

 • 3 roky po vnitřním hodnocení

  Vnější hodnocení Evropskou komisí

Certifikace HR Excelence in Research Award se přiděluje na omezenou dobu a výzkumná instituce obhajuje její přidělení při pravidelných inspekcích Evropské komise.

Prvními kroky je vypracování gap analýzy a akčního plánu, který bude obsahovat kroky implementace nápravných opatření v oblasti péče o lidské zdroje na LF MUNI.

Bližší informace

Mgr. Petra Voráčová, MBA

HR manažerka – HR Award


telefon: 549 49 7436, 778 458 052
e‑mail: