Cíle a harmonogram

  Přínosy implementace HRS4R

 • nastavení podmínek pro cílený profesní růst výzkumných pracovníků
 • zaručení transparentních výběrových řízení při náboru nových výzkumných pracovníků
 • zvýšení atraktivity fakulty pro zahraniční výzkumné pracovníky
 • ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru
 • získání finančních prostředků na výzkum z evropských i tuzemských programů – bodové zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a dalších
 • zvýšení prestiže fakulty v celoevropské síti výzkumných institucí

 

  Klíčové body

 • vytvoření dlouhodobě udržitelného, mezinárodního, prestižního a transparentního pracovního prostředí otevřeného pro domácí i zahraniční špičkové výzkumné pracovníky
 • vylepšení personálních procesů fakulty – moderní a otevřený nábor, pracovní podmínky umožňující atraktivní vědeckou kariéru, hodnocení zaměstnanců, školení a profesní rozvoj

  Základní časová osa realizace

 • 03-11/2019

  Příprava projektu
 • 11–12/2019

  Přihlášení se k principům Charty a Kodexu
 • 01–10/2020

  Provedení interní GAP analýzy a příprava akčního plánu (AP)
 • 11–12/2020

  Odeslání GAP analýzy a AP na Evropskou komisi
 • 01–02/2021

  Předpokládané udělení ocenění HR Award
 • 2019–2025

  Implementace kroků AP po získání ocenění HRS4R
 • 2 roky po získání ocenění

  Vnitřní hodnocení původní GAP analýzy a AP
 • 3 roky po vnitřním hodnocení

  Vnější hodnocení Evropskou komisí

  Kontakt

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info